Du kan göra skillnad!

Vi håller på och räddar miljön och behöver några fler som hjälper till. Bli medlem du med.

Klimatmaxa!

Nu får det räcka med småduttande. Vi är redo för STORA politiska beslut för klimatet.

#minskog

Fler än 850 hotade växter och djur. Vem vill ha det så här i skogen?

Upplev Sveriges natur

33 kr per sålt exemplar går till vårt projekt för den vitryggiga hackspetten.

Bli medlem i Naturskyddsföreningen och stöd kampen för natur och miljö. Tillsammans har vi kraft att förändra.

Hur klarar fladdermöss och fåglar vindkraftverk? Vindkraftsutbyggnaden kan planeras med hänsyn till olika naturvärden. Vi ordnar kurser för dig som vill vara med och påverka.

Välkommen till konferensen "Rädd eller förberedd? – så skapar skolan handlingskraft och framtidstro" den 7 november på Rival i Stockholm.

I år handlar Miljövänliga Veckan om ekologisk mat. Hjälp oss att sprida ordet! Här finns allt material du behöver.