Det här är Bra Miljöval

Naturskyddsföreningens mål är ett samhälle i balans med naturen. Bra Miljöval är ett av våra verktyg för att nå det målet. Vår märkning gör att du kan välja de produkter som är minst skadliga för miljön.

Som företag kan ni märka er produkt eller tjänst med Bra Miljöval.

Vi arbetar för att rädda hotade djur, växter och naturtyper. Men det räcker inte att skydda naturen i reservat eller stoppa enskilda förorenare. När lagarna inte räcker till och företagen inte orkar, behövs medvetna konsumenter som väljer det som är bäst för miljön.

Många framgångar tack vare Bra Miljöval

Produkter och tjänster som är märkta med Bra Miljöval räddar naturen. Bland annat har vår märkning lett till att den miljöfarliga tensiden LAS i princip försvunnit från svenska tvättmedel, vilket gör dem unika i världen! El märkt Bra Miljöval har också lett till naturliga vattenflöden i älvar och miljöanpassning av vattenkraftverk.

Kraven blir tuffare efter hand

För att en produkt ska få bära vår märkning måste företaget leva upp till de krav som ställs i våra kriterier. Kraven är hårda men inte omöjliga att nå. Istället skärps kraven efter hand och produkterna måste hela tiden utvecklas för att bli mindre skadliga för miljön.

Vi strävar efter ett hållbart samhälle

Märkningen finns för vitt skilda områden som elleveranser och rengöringsmedel. Det gör att de specifika kraven i kriterierna skiljer sig åt, men de bygger på två grundidéer: att naturresurser måste sparas samt att den biologiska mångfalden och människans hälsa inte får hotas.

Det innebär bland annat att alla giftiga och svårnedbrytbara kemikalier ska bort. Ett mål är också att minska den totala energianvändningen samt att övergå från fossila bränslen till förnybara energikällor.

Global Ecolabelling Network

Global Ecolabelling Network (GEN) är ett internationellt nätverk för organisationer som jobbar med miljömärkning. GEN jobbar för att främja, förbättra och utveckla miljömärkning av produkter och tjänster.

Naturskyddsföreningens miljömärkning, Bra Miljöval, har genomgått en granskning enligt GENICES, Global Ecolabelling Network's Internationally Coordinated Ecolabelling System. GENICES är ett sk peer review system framtaget av GEN för sina medlemmar. Till höger finns certifikatet och en beskrivning av vad GENICES innehåller.

Välj Bra Miljöval

Nu finns över 600 varor och tjänster märkta med marknadens tuffaste miljömärkning, Bra Miljöval.