Försäkringar märkta med Bra Miljöval

Varje år betalar vi i Sverige många miljarder kronor för våra försäkringar. Dessa pengar investeras dessvärre ofta i branscher som inte är hållbara, t ex kol- och vapenindustri. Samtidigt kan våra försäkrade hus och bilar lagas med skadliga material. Med en miljömärkt försäkring kan du ställa högre krav än så.

Miljömärkta försäkringar

Foto:

Ulrica Zwenger
Bra Miljövalcertifieringen är kvittot på att vi arbetat ut miljöansvaret i våra produkter. Det är en del av affären och genomsyrar hela organisationen. Folksams kunder är engagerade i miljö- och klimatfrågan och därför är det viktigt för oss att visa upp arbetet på ett trovärdigt sätt och hjälpa våra kunder i vardagen.
Karin Stenmar, miljö- och klimatchef, Folksam
Att ha miljömärkningen Bra Miljöval på våra försäkringar för bil, villa och fritidshus är något vi på WaterCircles är mycket stolta över. Märkningen är tuff att leva upp till men eftersom vi har en stark miljöinriktning på företaget betyder det mycket för oss att Naturskyddsföreningen kan intyga att våra försäkringar är ett Bra Miljöval.
Linda Lindell, marknadschef, WaterCircles

Vår lilla film handlar om den stora betydelsen som ditt försäkringsval har - se den!
I dagsläget har Folksam och WaterCircles försäkringar märkta med Bra Miljöval. Vår målsättning är att fler försäkringsbolag ska kunna erbjuda miljömärka försäkringar.

Här hittar du försäkringar märkta med Bra Miljöval >>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En försäkring är en produkt med större miljöpåverkan än man kan tro. Dels investeras de miljardtals kronor vi lägger på våra försäkringspremier ofta i branscher som påverkar miljön negativt, och dels har skaderegleringen (dvs när våra försäkrade hus och bilar repareras efter skador) en stor miljöpåverkan.

Försäkringsbranschen har en särställning i att både vara storkonsument av tjänster och produkter vid skadereglering, samt genom att i avvaktan på skadetillfällen förvalta stora ekonomiska resurser. Därför har försäkringsbolagen större möjligheter att ställa miljökrav på hur skaderegleringen sköts och hur pengarna förvaltas än vad enskilda personer har. Genom att välja en försäkring märkt med Bra Miljöval bidrar du till höjda miljökrav inom både skadereglering och kapitalförvaltning.

Var hamnar dina försäkringspengar?

Med kapitalförvaltning menas hur försäkringsbolagen tar hand om de pengar du betalar in i form av försäkringspremier. I väntan på att eventuella skador ska inträffa, (som att ditt hus får en vattenskada eller att din bil blir påbackad) investeras pengarna i olika värdepapper. Det kan vara andelar i branscher och bolag som sysslar med t ex vapentillverkning, kolbrytning, alkohol och droger, pornografi och uranprospektering. Men det kan också vara branscher inom t ex återvinning, förnybar energi och utsläppsrening. Med en miljömärkt försäkring styrs investeringarna till hållbara branscher.

Vad innebär det för skillnad för dig och din försäkrade bil eller ditt försäkrade hus?

Hur ditt försäkringsobjekt (villa, fritidshus eller bil) repareras eller ersätts efter en skada har stor betydelse för hur miljön påverkas. Ett hus kan lagas eller ersättas med material t ex golvbeläggningar, lim, trämaterial och kakel, som innehåller gifter och på andra sätt skadar miljön. Men det kan också lagas med hållbara material, t ex återbrukat material från ditt och andras hus, och med metoder som gör huset energieffektivare och miljöbättre än det var före skadan. Samma sak gäller bilar. Med en miljömärkt försäkring sköts skaderegleringen enligt högt ställda miljökrav.


Försäkringar märkta med Bra Miljöval bidrar med:

  • att de miljardtals kronor som betalas in i försäkringspremier investeras i hållbara branscher istället för t ex vapenindustri och fossila bränslen.

  • att utsläpp och användning av skadliga kemikalier minskar vid skadereglering.

  • att de bilverkstäder och byggfirmor som åtgärdar dina försäkringsobjekt använder sig av mindre miljöskadliga metoder och återanvänder mer material.

  • att energianvändning och resursförbrukning minskar, både vid reparationen och efter att skadan är åtgärdad.

  • att du som försäkringstagare får tydlig information om hur du kan minska din miljöpåverkan genom hur du sköter ditt hus eller din bil.

 Krav som ställs på själva försäkringsbolaget: 

  • att bolaget agerar miljömedvetet i upphandling och drift.

  • att anställda inom bolaget har goda miljökunskaper och agerar för att minska bolagets miljöpåverkan.

  • att bolaget kan visa att skador regleras på sätt som utgår ifrån högt ställda krav på miljöhänsyn.

  • att bolaget redovisar hur försäkringskapitalet placeras, med syftet att verka med hög grad av miljöhänsyn.

  • att bolaget hjälper försäkringskunderna till mer miljöanpassning i sin vardag.

Få koll på miljömärkningarna

Här är märkningarna som är framtagna av en oberoende part och har högt ställda miljökrav.