Miljömärk din kemiska produkt

Kriterierna för kemiska produkter gäller för alla kemiska produkter och gör det möjligt att märka allt ifrån kosmetika till tvättmedel och avfettningsmedel med Bra Miljöval.

Vi har stort förtroende för Naturskyddsföreningen och ser att de påverkar positivt när det gäller miljöfrågor. Vi delar samma åsikter. Vi vet också hur tufft det är att få produkterna godkända och Bra Miljöval är därför en kvalitetsstämpel för våra produkter.
Orane Lolon, Project Manager, NATY AB
Bra Miljöval utmärker sig för korta handläggningstider och entydiga kriteriekrav. Sällan råder det några tveksamheter, vilket underlättar arbetet redan vid produktutvecklingsstadiet. Kemikalielistan är mycket användbar!
B-G Lilja, produktutvecklare och yrkeshygieniker, PLS

Med vår märkning vill vi minska användningen av skadliga kemiska ämnen och produkternas miljö- och hälsopåverkan. Att märka produkter med Bra Miljöval är ett enkelt och trovärdigt sätt att visa att företagets miljöarbete ligger i framkant.

Några grundkrav

  • Alla ingredienser i produkterna ska vara lättnedbrytbara, inte giftiga för vattenlevande organismer eller bioackumulerbara.
  • Fosfor tillåts inte i produkterna eftersom det bidrar till övergödning.
  • Allergirisker minimeras genom att barnprodukter ska vara helt parfymfria. För övriga produkter ställer vi, av samma anledning, strikta krav på ingående parfymer och växtextrakt.
  • Ämnen som misstänks orsaka cancer eller fortplantningsskador är helt förbjudna.
  • Hormonstörande ämnen från SIN-listan 2.0 tillåts ej. SIN-Listan hittar du här.
  • Vi kräver att ni som vill märka era produkter med Bra Miljöval har ett miljöarbete som även inkluderar transporter för att minska klimatbelastningen.
  • Med vår märkning ställer vi också krav på produkternas förpackningar.

Avgifter

  • Ansökningsavgift: 12 000 kr
  • Årlig licensavgift: 0,3 procent av produktens omsättning, dock minst 2500 kr per licens. För ändringsavgifter med mera, se licensvillkoren här intill.

Revision för er som redan är licenstagare

Senast den 5 maj 2014 ska revisionen i form av verksamhetsrapport, beräkningsmall och revisorsintyg skickas in till oss.

Revisionen gäller verksamhetsåret 2013 och alla handlingar som behövs för att göra revision skickas till er som är licenstagarna i januari. Tillsammans med utskicket från oss får ni även ett uppdaterat registerutdrag över vilka produkter som ni ska göra revision för. Registerutdraget finns inte här på webbplatsen, men övriga handlingar gällande revisionen hittar ni under rubriken ”Dokument”.

Notera att vid försenad revision debiteras en förseningsavgift på 1 000 kr/påbörjad vecka.

Har ni frågor kring revisionen är ni välkomna att kontakta Mari Ander, se kontaktuppgifter ovan.