Operation Giftfri Förskola: Var med och avgifta barnens vardag

Det är välkänt att vanliga vardagsprodukter kan släppa ifrån sig farliga kemikalier till inomhusmiljön. Med projektet Operation Giftfri Förskola vill vi få en bild av hur det står till på svenska förskolor. Vilka skadliga kemikalier finns där? Och i vilken omfattning utsätts barn och personal? Med hjälp av engagerade ideellt aktiva, föräldrar, förskolepersonal och politiker påbörjar vi en giftsanering av den svenska förskolan.

Kartläggningen klar

Tack alla som jobbat ideellt med att inventera förskolor under året! Totalt har vi inventerat 129 förskoleavdelningar i 40 kommuner.

Rapporter/Checklista:
Klicka på namnet för att komma till rapporten eller checklistan.

Inventera din förskola.

Nu kan du som är förälder eller personal på en förskola enkelt inventera din förskola. Du behöver inte ha någon förkunskap. Skriv ut ”Lathund för en giftfri förskola” och börja! 

Föreläsare.

Vill du att någon kommer och föreläser om giftfri förskola?

Dessa föreläsare är ideellt aktiva medlemmar som under hösten 2014 gick en utbildning om miljögifter i vardagen och föreläsningsteknik.  

Få din kommun med på tåget!

Visste du att du kan påverka din kommun genom att skicka in ett medborgarförslag? Här till höger hittar du en färdigskriven mall som du kan använda för att få kommunen att jobba för giftfria förskolor. Skriv om, ändra eller använd rakt av. Grunden finns färdig tillsammans instruktioner och en beskrivning över hur det hela funkar.

Obs - möjligheten att skicka medborgarförslag finns i de flesta kommuner, men inte i alla, så kolla med din kommun först. 

Därför behövs Operation Giftfri Förskola

Under många år har Naturskyddsföreningen varnat för skadliga kemikalier i vår vardag och drivit på för en tuffare lagstiftning. Framförallt har vi uppmärksammat att den så kallade cocktaileffekten kan vara problematisk och oroar forskare världen över. Alltså vad som händer när ämnen från produkter, mat och inredning blandas i våra kroppar. Hormonstörande ämnen är vanliga i vardagsprodukter. Det är ämnen som är skadliga för oss människor, men de hamnar också i naturen där de har en stark negativ miljöpåverkan.

På förskolan är barnen utsatta för ungefär samma kemikalier som hemma fast ibland i ännu högre utsträckning, visar forskningen. Det kan bero på att problemmaterial som skumgummi och mjukgjord PVC är särskilt vanliga på förskolan. Det är extra oroande med tanke på hur mycket tid de flesta barn spenderar där. Barn är också känsligare och påverkas mer än vuxna. 

Genom projektet Operation Giftfri Förskola vill vi få en bild av hur det står till med inomhusmiljön på svenska förskolor. Med den kunskapen som grund kan vi påverka politiker, myndigheter, upphandlare och inköpare. Vi tar också fram konkreta handlingsplaner för att giftsanera förskolorna, med siktet inställt på en så giftfri miljö som möjligt för barnen.  

Varför just barn? 

Eftersom barn växer och utvecklas är de en grupp som är särskilt känslig för påverkan av kemikalier. 

Varför just förskolan?

Undersökningar, bland annat från Stockholms universitet, visar att miljöer där barn vistas mycket, som förskolan, har högre halter av till exempel vissa hormonstörande kemikalier än andra inomhusmiljöer. Sannolikt beror det på att många förskolor har en miljö med många saker som kan avge farliga kemikalier till omgivningen.

Varför just nu?

Det finns en politisk medvetenhet och vilja till att förbättra miljöer där barn vistas. Till exempel pekades en minskad kemikalieexponering för barn ut som en särskilt viktig åtgärd i miljömålsberedningens betänkande från 2012.

Mål

Att få en kunskapsbas varifrån Naturskyddsföreningen kan påverka politiker, kommunens upphandlare och inköpare, samt få förskolechefer att välja det bästa alternativet ur kemikaliesynpunkt vid upphandling och inköp av nya saker till förskolan. Att presentera förbättringsåtgärder för att minska exponeringen av miljögifter i förskolemiljön, till medverkande förskolor och kommuner. Att väcka förståelsen för att vanliga vardagsprodukter kan läcka farliga kemikalier och att man som konsument kan göra skillnad i sin egen närmiljö genom att göra aktiva val.

Hej då miljögifter!

Vill du också vara med och detoxa planeten? Var med och bidra till vårt arbete för en giftfri vardag.