Hormonstörande ämnen kostar EU 157 miljarder euro om året

Exponering för hormonstörande ämnen leder till allvarliga problem för folkhälsan, med en samhällskostnad på 157 miljarder euro årligen bara i EU, enligt en nyligt publicerad studie.

Artikel

En ny omfattande forskningsstudie visar på katastrofala samhällseffekter av hormonstörande ämnen. Det är känt sedan tidigare att de leder till hälsoproblem, men nu är en prislapp satt på de kostnader för vård, rehabilitering och minskad produktivitet som dessa ämnen orsakar.

Den största kostnaden, och  den kanske mest skrämmande effekten, är påverkan på barns hjärnor. Forskarna befarar att exponering för hormonstörande ämnen leder till sänkt IQ och höjd risk för ADHD och autism hos barn. Bara det för med sig en beräknad samhällskostnad på 146 miljarder euro om året. 

Andra effekter som hormonstörande ämnen kan ge är bland annat övervikt, diabetes, samt svårigheter att få barn.

Hormonstörande ämnen är kemikalier som stör människans (och även djurens) hormonsystem, och kan hittas i bland annat mat (bekämpningsmedel), livsmedelsförpackningar, plaster, möbler, leksaker, byggmaterial och kosmetika.

De verkliga kostnaderna kan dock mycket väl vara högre. Den här studien, som publicerades i The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, omfattade enbart de ämnen som hade högst sannolikhet för att orsaka hormonstörningar, och forskarna meddelar att en bredare analys skulle ha höjt deras beräkning av samhällskostnaderna.

Förhoppningsvis kan samhällskostnaderna vara det argument som krävs för att äntligen få EU-kommissionen att agera för en skärpt reglering av hormonstörande ämnen, ett arbete som egentligen skulle ha varit klart i december 2013.

> Lär dig mer om hormonstörande ämnen.

 

Hej då miljögifter!

Vill du också vara med och detoxa planeten? Var med och bidra till vårt arbete för en giftfri vardag.