Problemen med de ASC-märkta jätteräkorna

Vår kampanj Anti Scampi fick tusentals privatpersoner, butiker och restauranger att skippa en av världens största miljöbovar – jätteräkan. Vi fick Coop, Willys, PrisXtra, och Hemköp att sluta med odlade jätteräkor, men nu är de på väg in igen med en alltför slapp miljömärkning som inträdesbiljett.

Artikel

Jätteräkor kan fiskas eller odlas. Fiske efter tropiska räkor sker med trål och är det fiske i världen som genererar mest bifångst. De tropiska räkorna är hårt fiskade i tropiska hav, men det som dominerar jätteräksproduktionen är odling. Nu har ASC börjat märka odlade räkor, men branschen är inte redo än. Kriterierna måste skärpas för att odlingarna ska kunna kallas hållbara.

Odlingen av räkor sker för det mesta i anlagda dammar efter avverkning av mangroveskogar eller på översvämmad jordbruksmark. Produktionen kräver att stora ytor läggs under vatten och ofta används antibiotika och andra kemikalier rutinmässigt.

Forskning visar att de ekosystem som förstörs av räkproduktionen ger ekosystemtjänster vars värde vida överstiger produktionens, inklusive en rik biologisk mångfald, kollagring som motverkar klimatförändringar och skydd mot stormar och erosion. Inte sällan rapporteras såväl brott mot miljölagstiftning som grova överträdelser av mänskliga rättigheter relaterade till den exportinriktade räkindustrin.

Även om vi i stort är positiva till märkningar av fisk och skaldjur så tycker vi tyvärr inte att kraven på de ASC-certifierade räkodlingarna är tillräckligt höga. 

Vår kritik gäller framförallt: 

  1. Hållbarhet och spårbarhet av foder, 
  2. Avelsbeståndets ursprung,
  3. Återplantering av mangrove, 
  4. Sociala villkor för arbetstagare, och 
  5. Efterlevnad och kontroll av principerna.  

Det är i dagsläget inte möjligt att odla tropiska varmvattenräkor i öppna system på ett hållbart sätt i sådana kvantiteter att de är aktuella på den internationella marknaden. Konsumtionen av de tropiska räkorna måste minska, och en oro med ASC-märkningen är också att den kan öka efterfrågan ytterligare. Om du vill äta skaldjur rekommenderar vi att du istället satsar på burfångad havskräfta och odlade/handplockade kungskrabbor, ostron, musslor eller pilgrimsmusslor. 

Faktaruta om ASC

Aquaculture Stewardship Council, eller ASC, är en hållbarhetsmärkning som grundats av WWF (Världsnaturfonden) och IDH (Dutch Sustainable Trade Initiative). De certifierar odlad fisk, och vill bli ett världsledande certifierings- och märkningsorgan för ansvarsfullt odlad fisk och skaldjur. Flertalet konventionella räkodlingar i exempelvis Vietnam, Indonesien, och Ecuador har redan certifierats genom ASC och de är på väg ut på den svenska marknaden. 

Läs mer om ASC här >>.

Vill du veta mer?

Här går vi igenom problemen princip för princip >>

Bli medlem – rädda havens liv

Älskar du också havets våg? Gör som 224 000 andra miljökämpar. Bli medlem för 24 kr/mån.