Tio skäl att älska fladdermöss

Var rädd om fladdermössen! De är faschinerande varelser med många egenheter. Dessutom äter de massvis med mygg. Hjälp fladdermössen att hitta ett boende och bygg en fladdermusholk.

vattenfladdermus
Artikel

Tio skäl att älska fladdermöss:

1. Fladdermusen har ett sinne vi saknar – de navigerar i mörker med ekot från ultraljud.
2. De tillhör jordens äldsta däggdjur. Kanske flög de omkring bland dinosaurierna.
3. De parar sig på hösten och sparar sperman till våren då de befruktas. Unikt.
4. Fladdermöss är de enda däggdjur som kan flyga aktivt.
5. Nästan en tredjedel av jordens däggdjursarter är fladdermöss.
6. De är viktiga för att vi ska få kaffe – de fångar skadeinsekter i kaffeplantager.
7. Världens minsta däggdjur är trynfladdermusen, väger under två gram.
8. Det finns 19 fladdermusarter i Sverige som alla tillhör gruppen läderlappar.
9. De äter mygg. En fladdermuskoloni kan äta en hink med mygg varje natt.
10. Fladdermöss hänger uppochner. De är förebild till den ballaste actionhjälten – Batman.

Var rädd om fladdermössen!

De är fridlysta. Fladdermössen är missgynnade och fyra av arterna är rödlistade. Deras favoritmiljöer minskar – varierat kulturlandskap med gamla ihåliga träd.

Fladdermöss kan inte lyfta från marken. Hittar du en på marken, lyft upp den med handskar och häng den i skuggan i ett träd.

Fladdermössen har bostadsbrist. Gynna dem genom att bygga en fladdermusholk.
Här hittar du byggbeskrivning >>

Här kan du se inslaget från Gomorron Sverige där Naturskyddsföreningens biolog Per Bengtsson berättar om fladdermöss samt bygger en fladdermusholk.
http://www.svtplay.se/klipp/2171591