Vanlig svensk gran bättre än plast

Det miljösmartaste julgransvalet är en vanlig svensk gran som transporteras så kort sträcka som möjligt och vuxit vild i skogen. Skippa helst plastgranen, om du inte har kvar en sedan förra året.

Vanlig, vild och uppväxt i närheten är bästa julgransvalet.

Bli medlem i Naturskyddsföreningen och stöd kampen för natur och miljö. Tillsammans har vi kraft att förändra.

Artikel

TV4 Nyhetsmorgon från den 10 december:
Vår expert Jonas Rudberg om klimatsmarta granar.

Miljösmartaste valet

Det miljösmartaste julgransvalet är en vanlig svensk gran som transporteras så kort sträcka som möjligt och vuxit vild i skogen. Andraval är en närodlad vanlig gran. Skippa helst plastgranen, om du inte har kvar en sedan förra året.

Bästa valet av gran är den svenska vanliga granen (Picea abies) som ibland kallas rödgran. Allra sämst är plastgran, även om man använder den i många år. Den totala miljöpåverkan - när man räknar in produktion, transporter samt mängden giftiga kemikalier vid nedbrytning och förbränning - blir störst med en plastgran.

Vilda granar bäst

När du köper granen, fråga var den odlats och om den besprutats under odlingen. När man odlar vanlig svensk gran på åkermark används ibland Roundup för att hindra gräset som konkurrerar när plantorna sätts.Om du känner någon som äger skog, fråga om det inte finns något område, ofta vid skogsvägkanter, där det slagit upp många mindre granar som ändå behöver gallras.

Bekämpningsmedel och transporter

Kungsgran (Abies nordmannia) är generellt sett sämre än svensk gran eftersom man vid odlingen ofta använder både gödsel och bekämpningsmedel. Mycket beror också på var granen är odlad. Närodlad kungsgran, om du kan hitta det, är betydligt bättre än importerade danska. De transporteras är ofta med lastbil och påverkar därför klimatet mycket mer.

När granen dansats ut

En använd gran kan flisas eller delas i mindre delar och läggas i komposten. Om du har möjlighet att elda upp din gran så den blir värme, ta tillvara askan och strö ut den i trädgården. Aska innehåller näringsämnen.

Eldning i öppna spisen ger ofta mer mysfaktor än värme. Om kommunen samlar upp granar för att flisa och elda i värmeverket. är det oftast effektivare ur energisynvinkel. Dessutom släpps betydligt mindre stoft ut än om man eldar själv. Men även vid återanvändningen har transporten betydelse. Om var och en kör sin gran med bil till en uppsamlingsplats, kan vinsten för miljön lätt gå upp i rök med bilavgaserna.

Energi från en gran som eldas i värmeverk motsvarar ungefär lika mycket el som räcker till att köra tre-fyra maskiner med tvätt.

Klimatmaxa under julgranen!

Köp hoppfulla böcker om klimatet, medlemskap till vänner och familj och nya fina "klimatklappen"!