Praktik och examensarbete

Vi är glada att se att det finns ett stort intresse från studenter att göra praktik och examensarbete på Naturskyddsföreningen. Våra möjligheter att ta emot praktikanter och examensarbetare är dock begränsade eftersom vi inte har tillräckligt många handledare och arbetsplatser.

För att praktisera hos oss är det viktigt att till stor del kunna arbeta självständigt. Arbetsspråket är svenska om inte annat anges.

Våra olika avdelningar

Vi har flera avdelningar med olika inriktningar. Nedan kan du se vilka behov som de olika avdelningarna har. Mejla ditt CV, ett personligt brev, och önskad tidsperiod för praktiken till kontaktpersonen för den avdelning du är intresserad av.

 • Skog och naturvård: Högskoleutbildning inom relevant område, t ex naturresurser, biologi, skogsvetenskap och statsvetenskap. Sidokompetens inom områdena GIS, genomförande av politik, bedömning av samhällskonsekvenser (ekonomi, arbetstillfällen, miljö m.m.) kan vara särskilt intressant. 
  Kontakt: jan.terstad@naturskyddsforeningen.se
 • Miljögifter: Högskoleutbildning inom relevant område, t.ex. kemi, biologi,
  miljövetenskap. Praktiklängd minst fem veckor, gärna längre. Engelska som arbetsspråk är inget hinder. 
  Kontakt: cecilia.hedfors@naturskyddsforeningen.se
  OBS: Miljögiftsavdelningen har tillsatt de praktikanter och examensarbetare vi kan ta emot under VT 2017. Vill du ha en praktikplats HT 2017 är du välkommen att skicka in din ansökan under april-maj 2017.
 • Jordbruk, hav och miljöjuridik: Högskoleutbildning inom relevant område.Intresse för opinionsarbete; såväl mot allmänhet genom kampanjer och informationsspridning, som mot politiker och myndighet. Avdelningen arbetar främst med svenska och europeiska frågor, men även med internationella frågor genom samverkan med miljöorganisationer i utvecklingsländer genom policysamverkan inom sakområdena. Praktiken ska helst vara en hel termin.
  Kontakt: oscar.alarik@naturskyddsforeningen.se
 • Handla Miljövänligt, Bra Miljöval: Relevant utbildning. Praktiklängd minst fem veckor. Avdelningen är lokaliserad i Göteborg. Kontakteva.eiderstrom@naturskyddsforeningen.se
 • Globala: 

 • Kommunikation: Inga platser under 2017
 • Sveriges Natur: Journalistutbildning krävs.
  Kontakt: ylva.johnson@naturskyddsforeningen.se
 • Administration: Vi arbetar med MySoft som vårt CRM verktyg. För att praktisera hos oss krävs det antingen vana i att arbeta i SQL Plus och Oracle databas (för att arbeta med dataanalysen), eller vana i att arbeta med komplexa CRM system. Praktiklängd minst 4 veckor, då vi tillämpar internutbildning i systemet. Vi ser gärna att du har en utbildning inom ekonomi och gillar högt tempo. 
  Kontakt: lena.asplund@naturskyddsforeningen.se
 • Mobiliseringsavdelningen arbetar med föreningsutveckling. För att praktisera hos oss ska du ha kompetens eller viljan att lära dig mer inom något av följande områden: kommunikation, webb, metodutveckling, organisation och ledarskapsfrågor, administration eller utvärdering. Vi ser gärna att du har erfarenhet av ideellt arbete i någon förening. Grundläggande svenska är ett krav. Kontakt: anneli.nordling@naturskyddsforeningen.se
 • Skolprogrammet arbetar med skolutveckling. Vi välkomnar dig med intresse för pedagogik och lärande för hållbar utveckling, utomhuspedagogik, kommunikation, webb och utvärdering. Kontaktsophie.nordstrom@naturskyddsforeningen.se 

Kontaktinformation till våra regionala kontor

Vi har några regionala kontor ute i landet som kan ha möjlighet att ta emot praktikanter/examensarbetare. Kontakta respektive länskansli.