Just nu byter vi medlemsregister och har därför högt arbetstryck på vår medlems- och givarservice. Därför kan det dröja lite längre än vanligt att få gåvoblad och fakturor hemskickat. Både vi och naturen uppskattar om du väljer att själv skriva ut gåvoblad samt att du direktbetalar med kort eller internetbank. 

Rädda skog

Hjälp oss skydda naturskog.

Med ditt bidrag räddar du skyddsvärd skog och dessutom bidrar du till att vi ska kunna jobba vidare för en ny, bättre skogspolitik som skyddar skogens alla värden!

Bidragen vi får in används för att skydda naturskogar. Med naturskog menar vi en gammal skog som aldrig varit kalhuggen. Sådana skogar blir allt ovanligare och vi vill rädda så många som möjligt av dem som finns kvar. 

Hälften av pengarna går direkt för att få skyddsvärda skogar räddade, men det räcker inte; det viktiga är att förändra den skogspolitik som idag faktiskt tillåter att våra sista naturskogar försvinner. Dagens svenska skogspolitik är över tjugo år gammal och har inte hängt med i utvecklingen. Därför verkar Naturskyddsföreningen för en ny politik, där skogen brukas utifrån ekosystemets ramar och där Sverige uppnår både nationella mål och internationella åtaganden. Det gör vi bland annat genom att hålla koll på att skogsbolagen sköter sig, ordna kurser om skog och skogsbruk, träffa politiker och tjänstemän, ordna seminarier och möten, skriva remissvar och debattartiklar samt hjälpa våra aktiva runt om i landet när de slår larm om hotade skogar.

Vi berättar fortlöpande om hur arbetet går och kommer att redovisa de skogar som pengarna kommer att gå till när det är klart. Det är viktigt att en överenskommelse om skydd verkligen går i lås, innan vi ger offentlighet åt den.

Tack vare insamlingen kunde vi under våren 2015 rädda Nolgårdskogen och den fjällnära naturskogen i Änokdeltat från avverkning.

kr(Minsta belopp 100 kr)
Du räddar kvm skog