Mer friluftsliv i skolan

Är du lärare eller fritidspedagog? Vill du få nya verktyg och inspiration till att planera och genomföra undervisning och friluftsdagar som ger positiva upplevelser av friluftsliv? Nu har du chansen: kostnadsfri fortbildning om friluftsliv som utgår från Lgr 11!

Foto:

Torbjörn Wrange

Naturskyddsföreningen, Naturskoleföreningen och Sportfiskarna erbjuder en kostnadsfri fortbildning om friluftsliv som utgår från Lgr 11 och äger rum under två heldagar i ett lättillgängligt naturområde. 

Sedan 2013 har Naturskyddsföreningen tillsammans med Naturskoleföreningen och Sportfiskarna fortbildat över 1 000 lärare runt om i Sverige i "Mer friluftsliv i skolan". Utvärderingarna har varit mycket positiva!

Fortbildningens innehåll

 • Övningar kopplade till allemansrätt och etik, friluftssäkerhet, att göra upp eld och eldtekniker, att laga mat ute, att bygga vindskydd, att samarbeta i naturen, att hantera redskap och material, natur- och vattenvård, fiske och håvning.

 • Diskussioner om måluppfyllelse, formativ bedömning, ledarskap, hur man skapar intresse hos barn för friluftsliv, platsens betydelse för lärandet och behovet av natur nära skolor.

 • Fortbildningen utgår från Lgr 11, är deltagarcentrerad och belyser flera olika pedagogiska tillvägagångssätt som kan appliceras på grundskolans alla stadium.

För vem?

 • Pedagoger i grundskolan (f-9), exempelvis lärare i NO, Idrott och hälsa och fritidspedagoger.

 • Pedagoger från hela Sverige.

När och var?

I anmälningsformuläret kan du välja ett förstahandsalternativ och ett andrahandsalternativ bland följande platser och datum. Om det är fullbokat hamnar du i kö och vi återkommer om du får plats. Fortbildningen äger rum klockan 9-16 i ett lättillgängligt naturområde i kommunen.

 • Sölvesborg, Siesjös naturreservat, 12-13 april, fullbokat.
 • Växjö, Lilla/Stor Pene, 19-20 april, fullbokat.
 • Uddevalla, Åh stiftsgård, 26-27 april, fullbokat.
 • Borås, Kransmossen, 10-11 maj, fullbokat.
 • Varberg,  Strömma damm, 17-18 maj, fullbokat.
 • Örnsköldsvik, Gullänget, 15-16 augusti, fullbokat.
 • Västerås, Björnön, 14-15 september.
 • Gävle, Vårvik, 21-22 september, fullbokat.
 • Malmö, Lernacken, 27-28 september.
 • Umeå, 3-4 oktober.

Om fortbildningen 

 • Fortbildningen är kostnadsfri och finansieras av statliga medel genom Svenskt Friluftsliv.
 • Alla övningar utgår från Lgr 11 och anpassas efter platsens och deltagarnas förutsättningar.
 • Fortbildningen leds av pedagoger med lång erfarenhet av att ordna fortbildning i friluftsliv och att bedriva undervisning utomhus.

Varför mer friluftsliv?

Att inkludera mer friluftsliv och utomhuspedagogik i skolundervisning och fritidsaktiviteter

 • uppmuntrar till ett ämnesintegrerat arbetssätt

 • ger upplevelser för alla sinnen

 • ger elever och pedagoger möjlighet att lära känna och använda närmiljön på ett roligt och lärorikt sätt

 • kan ge friskare och mindre stressade elever med högre koncentrationsförmåga

 • kan öka elevernas intresse och vilja att värna om naturen samt väcka ett engagemang för samhällets hållbara utveckling. Läs mer här 

Anmäl dig här! >>

Utbildningen har ett begränsat antal platser. Mer detaljerad information skickas när vi fått din anmälan.

Frågor?

Om anmälan:
Märta Berg (projektledare Naturskyddsföreningen)
Tel: 08-702 65 46
E-post: marta.berg@naturskyddsforeningen.se

Om innehållet i fortbildningen:
Hans Lindqwist (fortbildare Sportfiskarna)
Tel: 0730-74 30 59
E-post: hans.lindqwist@sportfiskarna.se

Pia Nilsson (fortbildare Naturskoleföreningen Sölvesborg, Växjö och Malmö)
Tel: 0456-81 66 47
E-post: pia.nilsson@skola.solvesborg.se

Anna Henriksson (fortbildare Naturskoleföreningen Uddevalla, Borås och Varberg)
Tel: 0700-84 12 28
E-post: anna.henriksson@uddevalla.se

Agneta Fries (fortbildare Naturskoleföreningen Umeå och Örnsköldsvik)
Tel: 070-220 63 58
E-post: agneta.fries@umea.se

Katarina Larsson (fortbildare Naturskoleföreningen Gävle och Västerås)
Tel: 070-089 82 26
E-post: katarina.larsson@utb.tierp.se

Sagt i utvärderingar:

"Absolut den bästa fortbildningen under mina 22 år som lärare."

"Vill ha mer, kanondagar!"

"Fantastiska ledare och mycket inspirerande. Tack för alla tips!"