Skogen som klassrum

Är du lärare i grundskolan? Är du intresserad av undervisning utomhus? ”Inspirerande och genomtänkt", "användbar och rolig" - responsen har varit väldigt positiv varje gång fortbildningen "Skogen som klassrum" har genomförts. Under 2017 kommer fortbildningen att hållas i några län. Anmälan kommer inom kort.

Matematik är ett av de ämnen som passar bra ute i skogen.

Foto:

Fredrik Ericsson

Sedan 2008 har Naturskyddsföreningen och Naturskoleföreningen fortbildat över 6 000 lärare i över 80 kommuner runt om i Sverige i "Skogen som klassrum". Det är en kostnadsfri fortbildning som utgår från Lgr 11 och äger rum under en eller två heldagar i ett lättillgängligt skogsområde.

Fortbildningens innehåll

 • Praktiska utomhuspedagogiska övningar i skolans olika ämnen, i första hand svenska, engelska, matematik och NO kopplade till temana hållbar utveckling, skog och arter.

 • Diskussion om utomhuspedagogiskt arbetssätt som underlättar måluppfyllelse.

 • Diskussion om värdet av att bevara och tillgängliggöra skog nära skolor och förskolor

Alla övningar utgår från Lgr 11 och anpassas efter platsens och deltagarnas förutsättningar. Fortbildningen leds av pedagoger med lång erfarenhet av fortbildning i utomhuspedagogik.

Vad krävs?

 • Att din skola är en grundskola.

 • Att minst 15 och max 25 pedagoger från din skola deltar per fortbildningstillfälle. Två skolor kan gå samman för att uppnå 15 deltagare.

 • Rektor bör delta minst en timme under fortbildningen.

 • För bästa resultat av fortbildningen bör tid för planering avsättas efteråt.

När och var?

Skolan kommer överens med fortbildaren om datum och plats för fortbildningen. En fördel är om fortbildningen äger rum i skolans närmaste skogsområde.

Varför?

Att använda skogen som klassrum:

 • uppmuntrar till ett ämnesintegrerat arbetssätt

 • ger upplevelser för alla sinnen

 • ger elever och pedagoger möjlighet att lära känna sin närmiljö på ett roligt och lärorikt sätt

 • kan ge friskare och mindre stressade elever med högre koncentrationsförmåga

 • kan öka elevernas intresse och vilja att värna om naturen samt väcka ett engagemang för samhällets hållbara utveckling.

Fortbildningen är ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen och Naturskoleföreningen.
Läs mer om Naturskoleföreningen här >>

Naturskyddsföreningen, Naturskoleföreningen och Sportfiskarna anordnar också fortbildningen Mer friluftsliv i skolan >>

Tips! Naturskyddsföreningen har tagit fram massor av material som är uppskattat i skolan - allt från läromedel och rapporter till föreställningar och fortbildningar. Du hittar allt på Naturskyddsföreningen i skolan.