Vad vi gör

Naturskyddsföreningen arbetar med skolfrågor på flera olika sätt. Här kan du läsa om våra aktuella projekt och hitta våra läromedel, fortbildningar och skolmaterial.

Högstadieklasser från Malmö till Haparanda har möjlighet att delta i vår särskilda högstadiesatsning med ett färdigt arbetstupplägg och studiebesök.

Med kostnadsfritt läromedel, tips och fortbildningar ger vi stöd till pedagoger och lärare för skola utomhus.

Här samlar vi allt vårt skolmaterial om naturens värden. Övningar om bin, eko-mat och ekosystemtjänster, faktablad och utskriftsmaterial.

Ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen och Lunds kommun har påbörjats där erfarenheter från projektet på Malmö latinskola används.

I det treåriga skolprojektet (2013-2016) har lärande för hållbar utveckling genomsyrat hela verksamheten.

Läromedel

Här finns läromedel för förskola, grundskola, fritids och gymnasium. Läromedel som Naturskyddsföreningen producerar är kostnadsfritt och kräver ingen inloggning.

Gratis läromedel för grundskolan med 36 övningar om energi och hållbar utveckling! Dessutom faktablad, filmer och andra verktyg.

Välj mellan flera viktiga och engagerande övningar i olika ämnen - för dig som är grundskolelärare, förskole- eller fritidspedagog.

Lärarhandledning och övningar för årskurs 7-9 om ekosystemtjänster - ett ganska svårt ord för någonting som är både enkelt och viktigt.

Livet under ytan är fyllt av mysterier. Därför finns Barnens Hav - ett ämnesövergripande läromedel för årskurs 1-6 om allt som gömmer sig i det stora blå.

Lärarhandledning för åk 4-8 om ekologisk odling. Här får vi möta unga odlare i Brasilien, Etiopien, Kenya och Filippinerna. I handledningen finns tips på övningar och diskussioner.

Lärarhandledning till musik- och teaterföreställningen med Sweet Dreams. Kan även användas fristående. Gymnasienivå.

Material och verktyg

Här finns våra material och verktyg som kan användas i och utanför klassrummet. Mer material hittar du under respektive läromedel.

Här hittar du faktablad om energi, klimat och hav.

Kluriga ord på svenska och engelska om energi, klimat och hållbar utveckling. Ett material för både lärare och elever.

Från bekämpningsmedel till övergödning. Tillhör läromedlet "Ekosystemtjänster - vad gör naturen för dig?" för högstadiet

Här hittar du länkar till faktasidor, filmer, utställningar och bra material med koppling till hållbar utveckling för förskola, grundskola och gymnasiet.

Här hittar du inspirerande filmer och bildspel från Energifallet, men även andra filmer som vi gillar.

Här finns alla pdf-dokument som rör skola: utskriftsmaterial, lärarhandledningar, instruktioner mm.

Ekologiskt

Testa Ekomellis-paketet med en rolig loppa med frågor om ekologisk mat och snygga Ekokort med tillhörande svar.

Vill du fylla på din och dina kollegors kunskap om ekologisk mat? Beställ ett Ekofika-kit med frågor om matens påverkan på planeten och människan.

Affischer till klassrummet

Tips på hur man kan spara energi i vardagen. Perfekt för klassrummet!

Utskriftsvänlig affisch som följer en T-shirts väg från råvara till avfall eller återvinning

Kan du de fem stegen i avfallstrappan? Skriv ut den här affischen och sätt upp i klassrummet!

Hur pratar vi om klimatfrågan utan att skapa uppgivenhet? Skriv ut klimatprat-affischen med tips på vad som funkar - och inte funkar.

Vem har gått här? Affisch med spår av svenska däggdjur. Passar att skriva ut i A4.

Fortbildningar

Naturskyddsföreningen driver fortbildningar i egen regi eller tillsammans med partners. Vissa är kostnadsfria och för andra fakturerar vi självkostnadspris.

"Skogen som klassrum" har fortbildat över 6000 lärare i över 80 kommuner i hur lärare kan undervisa ämnesintegrerat utomhus.

Nu spelas lärarfortbildningen ”Vem beställde kakan?” och gymnasieföreställningen "Svårigheten att förhandla med en blåval".

Är du lärare eller fritidspedagog? Vi ger dig verktyg och inspiration för friluftsdagar med positiva naturupplevelser för eleverna.

Nyhetsbrev för lärare

Vill du ha information om vårt arbete i skolan? Anmäl dig här och få vårt skolnyhetsbrev.