Företag – var med och gör världen bättre

Årligt stöd från företag har gett oss kraft att förändra så mycket fram till idag. Det möjliggör att vi kan sätta press på makthavare, skapa opinion i viktiga frågor och stoppa det som skadar natur, djur och människor.

Tillståndet för miljön är riktigt allvarligt. Som stödföretag kan ni vara med oss och göra världen bättre.

Vi arbetar tillsammans med ett flertal företag för att göra bra saker för miljön.

Stöd vårt arbete med en gåva eller köp utsläppsrätter i vår butik.

Vi samarbetar med Sala Heby Energi för att få mer solenergi i Sverige.

Gör en miljöinsats. Köp utsläppsrätter och minska antalet som finns till försäljning inom EU.

Företag – kontakta oss

Tillståndet för miljön är riktigt allvarligt. För att människor i hela världen ska må bra måste naturen bli friskare. För att rädda planeten behöver vi få med alla på tåget. Som företag kan ni vara med oss och göra världen bättre. Kontakta gärna oss för mer info.

Årsredovisning, insamlingspolicy och samverkanspolicy

Vi har 90-kontoVi är med i FRII