Gör som 224 000 andra

Det kostar bara 24 kr/mån att göra en jätteviktig insats för miljön.

Miljön kan inte förbättras över en natt! Som månadsgivare ger du oss möjlighet att arbeta långsiktigt med vårt miljö- och klimatarbete.

Nu samlar vi in pengar för att skydda skog. Med ditt bidrag räddar du skyddsvärd skog och bidrar till att vi kan jobba vidare för en bättre skogspolitik!

Ägodela, som inte bara är en ny bok utan också ett nytt begrepp, handlar om att samarbeta för att få tillgång till det man behöver, med mindre belastning på jordens resurser.

Hedra minnet av en person som gått bort. En gåva till oss blir en gåva till framtida generationer.

Gör en miljöinsats. Köp utsläppsrätter och minska antalet som finns till försäljning inom EU.

Vi har särskilda nätverk av medlemmar som alla brinner för samma sak.

Gåvor och testamenten har stor betydelse för vårt långsiktiga arbete för att rädda naturen, skydda människors hälsa och främja global solidaritet.

Vi har samlat färdiga lektioner, fortbildningar och material. Tanken är att undervisningen ska vara kul och inspirerande för både lärare och elever.

Företag

Var med oss i kampen för att göra världen bättre. Med ert stöd och engagemang gör vi större skillnad.