Hav utan plast?

Bli medlem i Sveriges största miljöorganisation och var med och förändra framtiden för våra hav!

Var med i Tvålutmaningen

Nu utmanar vi Sverige att byta till tvål som är fräsch på riktigt!

Ja, vi kan välja vego!

Om du väljer en vegorätt minskar du i genomsnitt måltidens klimatpåverkan med mer än hälften.

Bli medlem i Naturskyddsföreningen och stöd kampen för natur och miljö. Tillsammans har vi kraft att förändra.

Sveriges Natur avslöjar att uppgifter om stora säkerhetsrisker gällande slutförvarssystemet för använt kärnbränsle undanhållits.

Alla delar av Naturskyddsföreningens arbete är kopplade till något eller några av FN's 17 globala mål för hållbar utveckling. Hur världen lyckas uppfylla dem är avgörande för planetens välstånd.

Att flytta ut undervisningen i närnaturen har många fördelar. Här hittar du som pedagog inspiration och övningar för många olika ämnen som passar i uteklassrummet.