Placera i naturen med 43 procents värdeökning (senast den 30 maj)

Gör något bra med din aktieutdelning – stöd naturen. Som privatperson eller ägare av fåmansbolag kan du skänka din aktieutdelning till Naturskyddsföreningen och slippa betala kapitalskatt på utdelningen.

Skriv ut och fyll i blanketten idag - och stöd vårt viktiga arbete för natur och miljö.

Visste du att som aktieägare eller ägare i fåmansbolag kan ge bort dina aktieutdelningar skattefritt till en ideell organisation med allmännyttiga ändamål, som till exempel Naturskyddsföreningen?

När du skänker din aktieutdelning ökar gåvans värde med 40 procent eftersom gåvan är skattefri! Du behöver alltså inte betala kapitalskatt på utdelningen. Dessutom gör du en fin insats för naturen. Hela summan går till Naturskyddsföreningen viktiga arbete för natur och miljö.

Så här gör du

Du kan skänka din aktieutdelning om:

  1. Du äger noterade aktier.
  2. Du äger ett fåmansbolag.

Bestäm om du vill ge hela eller delar av utdelningen. Du måste avsäga dig rätten minst en vecka före bolagsstämman har beslutat om utdelningens storlek. De flesta bolagsstämmor hålls från februari till maj. Du hittar datum för kommande bolagsstämmor bland annat på Privata affärer och Nordnet.

Tänk på att du måste skänka utdelningen innan du som aktieägare får utdelningen i din hand för att slippa kapitalskatten.

Du kan kontakta din bank, kapitalförvaltare eller besöka bolagens hemsidor för att se när bolagsstämman äger rum om du inte fått inbjudan som aktieägare till bolagsstämman.

Som kund hos Avanza eller Nordnet har du möjlighet att ge din utdelning som gåva till oss direkt via "din sida" på respektive nätmäklares hemsida.

Har du VP-konto ändrar du mottagare av din aktieutdelning genom att fylla i blanketten. Därefter kontaktar du din bank eller kapitalförvaltare som hjälper dig. Blankett för att föra över rättigheten till aktieutdelning finns även hos din bank eller det institut där du har ditt VP-konto eller depå. Ditt bankkontor kan hjälpa dig att fylla i blanketten.

Ta med dessa uppgifter till bankkontoret:
Naturskyddsföreningen
Box 4625
116 91 Stockholm
Organisationsnummer: 802002–4280
Plusgiro: 90 19 09-2

Spara bekräftelsen på aktiegåvan till deklarationen. Du bör förklara gåvan i deklarationen under "särskilda upplysningar".

Villkor som gäller för att du ej ska behöva betala kapitalskatt:

  • att det är kontant utdelning från ett börsnoterat bolag
  • att det är kontant utdelning från fåmansbolag
  • att aktierna är registrerade på dig som privatperson

Läsa mer om aktiegåvan på aktiegåvan.se eller ladda ner blanketten här.

Har du frågor om Aktiegåvan är du välkommen att mejla oss.