Program för Almedalen 2019

Här hittar du alla våra programpunkter på Donners Plats under Almedalsveckan på Gotland 1-4 juli. Ses i Visby!

Under Almedalen hittar du vår scen på Donners Plats 3. Programmet med utökade beskrivningar hittar du även i den officiella kalendern för Almedalsveckan.

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Måndag 1 juli

Vad krävs av regeringens klimathandlingsplan?
Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF

08.00 – 09.00
Vegansk frukost serveras.

Medverkande:
•    Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen
•    Fredrik Hannerz, chef för utsläppshandelsenheten, Naturvårdsverket
•    Karin Bäckstrand, professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning, Stockholms Universitet, ledamot, Klimatpolitiska Rådet
•    Gunvor G Ericson, statssekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
•    Hanna Westerén, riksdagsledamot (Socialdemokraterna)
•    Ola Hansén, senior rådgivare hållbar energi och klimat (moderator), Världsnaturfonden WWF

 

Det framtida förnybara elsystemet
Naturskyddsföreningen, Ellevio

10.00 – 10.45

Medverkande:
•    Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen
•    Johan Lindehag, vd, Ellevio
•    Björn Berg, ceo, NGenic
•    Patrik Lindergren, vd, Chargestorm
•    Viktoria Raft, moderator, Reformklubben

 

Vegopepp: så minskar vi matens klimatpåverkan
Naturskyddsföreningen

12.00 – 12.45
Vegansk lunch serveras i samarbete med Max.

Medverkande:
•    Jonas Carlehed, hållbaretschef, IKEA Sverige
•    Kristina Yngwe, ordförande Miljö- och jordbruksutskottet, riksdagsledamot Centerpartiet
•    Malin Larsson, ledamot Miljö- och jordbruksutskottet, riksdagsledamot Socialdemokraterna
•    Maria Svantemark, hållbarhetschef Findus
•    David Kihlberg, chef Klimat och Juridik (moderator), Naturskyddsföreningen

 

Så kan fossila bränslen förbjudas (livesänds)
Naturskyddsföreningen

13.15 – 14.00

Medverkande:
•    Jessika Roswall, trafikpolitisk talesperson, Moderaterna
•    Marlene Burwick, ledamot, miljö- och jordbruksutskottet, Socialdemokraterna
•    Magnus Jacobsson, andre vice ordförande, trafikutskottet, Kristdemokraterna
•    Lorentz Tovatt, klimatpolitisk talesperson, Miljöpartiet
•    Johanna Sandahl, ordförande (moderator), Naturskyddsföreningen

Seminariet livesänds på Facebook via www.facebook.com/naturskyddsforeningen

Tisdag 2 juli

När får vi fossilfria exportkrediter?
Naturskyddsföreningen

08:00-08:45
Vegansk frukost serveras.

Medverkande:
•   Karin Wessman, hållbarhetschef, Exportkreditnämnden
•   Niklas Johansson, statssekreterare för handelsminister Ann Linde (S)
•   Linda Ylivainio, Centerpartiet
•   Annika Hirvonen Falk, miljöpartiet
•   Karin Lexén, generalsekreterare (moderator), Naturskyddsföreningen

 

 Hotet mot den biologiska mångfalden: hur kan svenskt bistånd hjälpa?
Naturskyddsföreningen

09:00 – 09:45

Medverkande:
•    Björn Hummerdal, politisk sakkunnig för Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete på Utrikesdepartementet
•    Karin Lexén, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen
•    Marie Stenseke, professor, Göteborgs universitet.
•    Louise Karlberg, chef Skog och Naturvård (moderator), Naturskyddsföreningen

 

Dragkampen om skogen (livesänds)
Naturskyddsföreningen

10.00 – 10.45

Medverkande:
•    Ulf Silvander, generalsekreterare, Svenskt friluftsliv
•    Leif Öster, skogsägare
•    Rebecka LeMoine, talesperson för biologisk mångfald , Miljöpartiet
•    Isak From, riksdagsledamot, Socialdemokraterna
•    Kjell-Arne Ottosson, Kristdemokraterna
•    Magnus Ek, Centerpartiet
•    Marita Stinnerbom, ordförande, Rennäringsnämnden
•    Jon Andersson, Ekolog
•    Johanna Sandahl, ordförande (moderator), Naturskyddsföreningen

Seminariet livesänds på Facebook via www.facebook.com/naturskyddsforeningen

 

Eko, vego och klimatet (livesänds)
Naturskyddsföreningen,

12.00 – 12.45
Vegetarisk lunch serveras i samarbete med Max.

Medverkande:
•    Anita Falkenek, vd, KRAV  
•    Åsa Domeij, hållbarhetschef, Axfood
•    Emelie Hansson, hållbarhetsansvarig, ICA
•    Magnus Nikkarinen, näringspolitisk expert och ansvarig hållbarhet, Svensk Handel
•    Åsa Odell, ordförande, LRF Kött
•    Märta Jansdotter, vice ordförande, Ekologiska Lantbrukarna och Gröna Gårdar
•    Karin Lexén, generalsekreterare (moderator), Naturskyddsföreningen

Seminariet livesänds på Facebook via www.facebook.com/naturskyddsforeningen

 

Parkering eller bostäder?
Naturskyddsföreningen

13:20 – 14:00

Medverkande:
•    Helena Olsson, chef stadsutveckling och samhälle, Fastighetsägarna Stockholm
•    Kenneth Berglund, utredare stadsutveckling, Hyresgästföreningen
•    Alexander Ståhle, vd, Spacescape
•    Moderator: Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen.

Onsdag 3 juli

Kampen om den gröna molekylen
Naturskyddsföreningen

08:00-08:45
Vegansk frukost serveras.

 Medverkande:

•    Ibrahim Baylan, näringsminister och fd energiminister
•    Per Angelstam, professor, SLU
•    Christina Lindbäck, hållbarhetschef NCC
•    Per Jiborn, naturturismföretagarna
•    Carina Håkansson, vd skogsindustrierna
•    Otto Bruun, sakkunnig Naturskyddsföreningen
•    Johanna Sandahl, ordförande (moderator), Naturskyddsföreningen

 

Hur ska strandskyddet se ut i framtiden? (livesänds)
Naturskyddsföreningen

10.00 - 10.45

 Medverkande:
•    Kristina Yngwe, riksdagsledamot Centerpartiet, ordförande Miljö- och jordbruksutskottet
•    Birger Lahti, riksdagsledamot Vänsterpartiet, suppleant Miljö- och jordbruksutskottet
•    Oscar Alarik, chefsjurist, Naturskyddsföreningen
•    Sofia Wikström, docent, Östersjöcentrum
•    Karin Lexén, generalsekreterare (moderator), Naturskyddsföreningen

Seminariet livesänds på Facebook via www.facebook.com/naturskyddsforeningen

 

Så kan kommunerna minska konsumtionsutsläppen
Naturskyddsföreningen

12.00 - 12.45
Vegansk lunch serveras i samabete med Max.

Medverkande:
•    Lennart Bondesson, ordförande, Klimatkommunerna, kommunalråd, Örebro kommun (Kristdemokraterna)
•    Carl Mikael Strauss, chef för Klimatklivsenheten Naturvårdsverket
•    Sarita Hotti, vice ordförande kommunstyrelsen, Eskilstuna kommun (Socialdemokraterna)
•    Malin Fijen Pacsay, Ordförande, Tillväxt- och regionplanenämndens klimatberedning, Region Stockholm (Miljöpartiet)
•    David Kihlberg, chef för klimat och juridik (moderator), Naturskyddsföreningen

 

Marina skyddade områden – från vad?
Naturskyddsföreningen

13.15 - 14.00

Medverkande:
•    Johanna Källén Fox, sakkunnig marint områdesskydd Naturskyddsföreningen
•    Maria Gardfjell, miljöpolitisk talesperson, Miljöpartiet
•    Markus Selin (S) riksdagsledamot, fiskepolitisk talesperson
•    Magnus Ek, miljöpolitisk talesperson, Centerpartiet
•    Karin Lexén, generalsekreterare (moderator) Naturskyddsföreningen

Torsdag 4 juli

Utflykt till Lilla Karlsö
8.40 - 16.10 (samling Österport)

Raukar och grottor, sillgrisslor och tordmular, gutefår och sälar. Följ med på en spännande resa till Lilla Karlsö utanför Gotlands västkust, som ägs av Naturskyddsföreningen. Läs mer om Lilla Karlsö här. Anmäl dig här.

 

Vindkraft på rätt plats – så undviks konflikt mellan förnybart och urfolk
Naturskyddsföreningen

08.00 – 08.55
Vegansk frukost serveras.

Medverkande:
•    Ruona Burman, Naturskyddsföreningen i samarbete med Civil Rights Defenders
•    Anna Skarin, docent, SLU
•    Björn Risinger, generaldirektör, Naturvårdsverket
•    Robert Andrén, generaldirektör, Energimyndigheten
•    Tomas Hallberg, ansvarig tillståndsfrågor, Svensk Vindenergi
•    Marita Stinnerbom, Sametinget
•    Louise Karlberg, chef för skog och naturvård (moderator), Naturskyddsföreningen

 

Blir vattenkraften miljövänlig nu?
Naturskyddsföreningen

10:00-10:45

Medverkande:
•    Marcus Selin, riksdagsledamot, Socialdemokraterna
•    Rickard Nordin, riksdagsledamot, Centerpartiet
•    Jakob Granit, generaldirektör, Havs- och vattenmyndigheten
•    Henrik Josefsson, forskare i miljörätt, Uppsala Universitet
•    Joakim Ollén, ordförande, Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund
•    Karin Lexén, generalsekreterare (moderator) Naturskyddsföreningen

 

Utsläpp från läkemedelstillverkning som drivkraft för antibiotikaresistens och andra miljörisker (livesänds)
Naturskyddsföreningen, SIWI, Swedish Water House

13.15 – 14.00

Medverkande:
•    Therese Jacobsson, chef miljögifter, hav och jordbruk, Naturskyddsföreningen
•    Nicolai Schaaf, SIWI, Swedish Water House
•    Anna Åkerblom, Swedwatch
•    Helena Wadsten, hållbarhetschef AstraZeneca och LIF, de forskande läkemedelsföretagen
•    Karin Lexén, generalsekreterare (moderator), Naturskyddsföreningen

Seminariet livesänds på Facebook via www.facebook.com/naturskyddsforeningen

 

 

Bli medlem!

Bli medlem i Naturskyddsföreningen och stöd kampen för natur och miljö. Tillsammans har vi kraft att förändra.