Naturskyddsföreningen i Almedalen 2019

Vi är på plats i Visby för att påverka politiken och uppmana till kraftfulla åtgärder. Det är skarpt läge för frågan om klimatet och hotet mot biologisk mångfald, det är dags att gå från ord till handling.

Almedalen i Visby, Gotland

Från ord till handling Veckans program

I år uppmanar Naturskyddsföreningen våra politiker att gå från ord till handling i miljöpolitiken. Januariavtalet, som slöts av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna, överraskade till stor del positivt på miljö- och klimatområdet. Samtidigt saknas helt löften om att fasa ut klimatskadliga subventioner och skrivningarna om skog och strandskydd väcker oro. Nu gäller det att göra konkret politik av löftena och vässa politiken på områden där åtgärdsförslag ännu inte presenterats.

Samtliga programpunkter på Naturskyddsföreningens scen hittar du här. Ingen föranmälan krävs. Vi finns på Donners Plats 3. Det är bara är komma förbi, välkommen!

Programmet med utökade beskrivningar tillsammans med seminarium där Naturskyddsföreningen deltar utanför vår egen scen hittar du i den officiella kalendern för Almedalen.

Almedalen tar över nyhetsbrevet

Vill du ta del av höjdpunkter, intressant läsning och få koll på vilka frågor som diskuteras? Anmäl dig till Naturskyddsföreningens veckobrev för att få en sammanfattning av veckan i Almedalen.

Följ oss via sociala medier

Vi kommer att använda #skarptläge för allt vi postar från Almedalen.

Twitter

Ta del av debatten via Twitter. Har du inget twitterkonto? Inga problem, innehållet på twitter är öppet för alla med tillgång till internet att följa. Kolla in #skarptläge.

Instagram

Följ arbetet i bilder och stories via Naturskyddsföreningens Instagramkonto.

Facebook

Under veckan livesänder vi seminarium och debatter, kommenterar sakfrågor som diskuteras på vår scen och bjuder in till utvalda event. Missa inte det!

Livesändningar:

Måndag 1/7

13.15 – 14.00 Så kan fossila bränslen förbjudas
Fossila bränslen är en grundläggande orsak till klimatkrisen. Riksdagen har i bred enighet beslutat om netto-noll utsläpp av växthusgaser 2045. Det innebär att fossila bränslen måste förbjudas. När kan det ske? Hur ska det gå till? Vilka är utmaningarna? Vad säger partierna?
Facebook-eventet

Tisdag 2/7

10.00 – 10.45 Dragkampen om skogen
Skogspolitiken ger stor frihet i hur skogen brukas samtidigt som skogens miljövärden ska bevaras. Ändå nås inte miljömålet Levande skogar. Trycket på skogen som råvara ökar samtidigt som skogar viktiga för natur- och kulturmiljövården minskar. Vilka politiska beslut behövs för att skogen ska räcka?
Facebook-eventet

12.00 – 12.45 Eko, vego och klimatet
Under våren har en stor debatt rasat om vad som är en hållbar kost för såväl klimatet och miljön som för vår hälsa. Vi guidar i förvirringen och bjuder in till diskussion.
Facebook-eventet

Onsdag 3/7

10.00 - 10.45 Hur ska strandskyddet se ut i framtiden?
Strandskyddet har funnits i Sverige sedan början av 1950-talet och innebär att våra stränder är fredade från byggnationer och annan exploatering. I Januariavtalet kom S, MP, C och L överens om att strandskyddslagstiftningen ska göras om i grunden. Vad händer nu med tillgången på orörda stränder?
Facebook-eventet

Torsdag 4/7

13.15 – 14.00 Utsläpp från läkemedelstillverkning som drivkraft för antibiotikaresistens och andra miljörisker
Läkemedelsrester i miljön är ett globalt problem. Vid läkemedelstillverkning är utsläppen ett allvarligt miljöproblem. Tillgång till läkemedel, rent vatten och miljö och minskning av antibiotikaresistens behöver inte vara motsträvande mål men ansvarsfördelning och handlingsutrymme behöver klargöras.
Facebook-eventet

 

Bli medlem

Bli medlem i Naturskyddsföreningen och stå upp för natur och miljö. Tillsammans har vi kraft att förändra.