Upp till bevis – ersätt reseavdraget

Riksdagen ska nu ta ställning till ett förslag från regeringen om ett reformerat reseavdrag — något Naturskyddsföreningen har kämpat för i 30 år. Reseavdraget har länge varit en av Sveriges största klimatskadliga subventioner där staten går miste om närmare sex miljarder kronor i skatteintäkter varje år. Nu finns chansen att förändra avdraget i en mer miljöanpassad riktning. 

Dagens reseavdrag gynnar till stor del bilåkande i storstäderna men det nya förslaget gäller oavsett färdmedel vid arbetsresor, vilket uppmuntrar fler som kan att åka med kollektivtrafiken i stället för att åka bil. Förslaget innebär också mer generösa avdrag på landsbygden än i storstäderna. 

Regeringens förslag ligger helt i linje med Naturskyddsföreningens och innebär  att avdraget ska omvandlas till en skattereduktion så att det blir likvärdigt för både hög- och låginkomsttagare. Förslaget ger stora miljövinster, är mer rättvist utformat och motverkar det omfattande fusk som präglar dagens system. 

Naturskyddsföreningen har outtröttligt arbetat för att reformera reseavdragen för resor till och från arbetet. Avdraget är en av Sveriges största klimatskadliga subventioner och nu är det upp till bevis för de partier som tidigare sagt att de vill reformera reseavdraget att ge sitt stöd när förslaget når riksdagen. 

Riksdagens omröstning är planerad att ske torsdag 9 juni.

Ge en gåva till klimatet

Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringarna! Bidra till arbetet för att skapa en tuffare klimatpolitik och för att visa vägen mot hållbar förnybar energi.

Ge en gåva
Gillas av 3

Relaterade inlägg