Företagssamarbeten: Blomsterlandet

Naturskyddsföreningen inleder 2020 ett långsiktigt samarbete med Blomsterlandet. Ett samarbete som första året framförallt lyfter biologisk mångfald genom Operation: Rädda Bina.

Samarbetet med Blomsterlandet är ett tidigare samarbete.

Samarbetet mellan Blomsterlandet och Naturskyddsföreningen fokuserar på arbetet med  biologisk mångfald som en stark, naturlig och viktig koppling till Blomsterlandets verksamhet. Samarbetet fördjupas stegvis och planeras växa vidare med långsiktiga mål både för Blomsterlandet som företag och för branschen där Blomsterlandet verkar som helhet.  

– Vi ser mycket fram emot att fördjupa vårt samarbete, fortfarande med fokus på biologisk mångfald, men också att genom samarbete lyfta vårt eget hållbarhetsarbete, säger Jan Larsson, VD Blomsterlandet. 

Operation: Rädda Bina är en kampanj för att värna våra vilda bin. Bara i Sverige är en tredjedel av våra 270 vilda biarter på väg att försvinna. Gifter, matbrist, ett förändrat landskap och klimatförändringar hotar våra vilda trädgårdsmästare. Det kan få allvarliga konsekvenser för mänskligheten och den biologiska mångfalden. Vi är nämligen helt beroende av bin och andra insekters livsviktiga arbete. Ungefär en tredjedel av den mat vi människor äter är pollinerad av dem. Läs mer: www.räddabina.nu

Om Blomsterlandet

Blomsterlandet erbjuder ett brett sortiment av såväl växter som tillbehör för hem och trädgård. Blomsterlandet är en svensk garden center-kedja med 61 butiker från Malmö i syd till Luleå i norr.

Kontakt

Caroline Goetze, enhetschef företag
Telefon: 08-702 65 96
E-post: caroline.goetze@naturskyddsforeningen.se

Bli först att gilla!