Företagssamarbeten: ICA Stiftelsen

Naturskyddsföreningen och ICA Stiftelsen samarbetar under 2021 inom ramen för kampanjen Operation: Rädda bina. Målsättningen är att bidra till starkare biologisk mångfald genom att bland annat sprida kunskap och förståelse om binas behov och akuta situation.

Ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen och ICA Stiftelsen är efterlängtat av båda partner och med Operation: Rädda bina föll bitarna på plats.

– Frågan är självklart angelägen. Den biologiska mångfalden och bina är en förutsättning för oss alla. Utan bina skulle bland annat butikshyllorna se väldigt annorlunda ut, säger Pinar Musadotter, generalsekreterare på ICA Stiftelsen.

Samarbetet går ut på att genom olika lokala aktiviteter mellan Naturskyddsföreningens kretsar och den lokala ICA-handlaren sprida kampanjens budskap. ICA Stiftelsen står för finansiering av projektet och bivänliga blommor kommer att generera ett bidrag till Naturskyddsföreningens arbete för biologisk mångfald.

Varför Operation: Rädda bina?

En tredjedel av den mat vi äter är pollinerad av bin. Samtidigt kämpar de för sin överlevnad. Bara i Sverige är en tredjedel av våra 270 vilda biarter på väg att försvinna. Gifter, matbrist, ett förändrat landskap och klimatförändringar hotar våra vilda trädgårdsmästare. Det kan få allvarliga konsekvenser för mänskligheten och den biologiska mångfalden.

Kontakt

Linnéa Grahn, projektledare företagssamarbeten
Telefon: 08-702 63 13
E-post: linnea.grahn@naturskyddsforeningen.se

Gillas av 1