Företagssamarbeten: Lagerhaus

Naturskyddsföreningen hade från januari 2019 ett samarbete med Lagerhaus som syftade till att minska mängden plastpåsar. Lagerhaus tar sedan 1 juni 2017 betalt för alla påsar och donerar del av överskottet till Naturskyddsföreningen.

Lagerhaus är en del av initiativet One Bag Habit. One Bag Habit initiativet syftar till att aktivt minska konsumtionen av alla sorters påsar och öka medvetenheten om påsars negativa miljöpåverkan. Ytterligare en dimension av initiativet är att de engagerade organisationerna endast säljer påsar tillverkade av förnyelsebar och/eller återvunnen råvara. Del av överskottet från försäljningen donerar Lagerhaus till Natuskyddsföreningen. Det ekonomiska stödet från Lagerhaus innebär att Naturskyddsföreningen kan utöka sitt informations- och påverkansarbete kring miljörelaterade frågor samt påverka delar av Lagerhaus hållbarhetsarbete.

- Det viktigaste målet med vårt engagemang i One Bag Habit är att minska mängden påsar som lämnar våra butiker så mycket som möjligt. Vi har redan sett att vår förbrukning av påsar minskat med cirka 50%, men strävar fortsatt efter att hitta nya sätt att kunna minska påskonsumtionen ytterligare. Lagerhaus har valt att stötta Naturskyddsföreningens arbete för natur och miljö som en del i resan mot ett hållbarare företagande. I och med samarbetet med Naturskyddsföreningen får vi en värdefull inblick i miljöfrågor som vi kan använda till att utveckla Lagerhaus hållbarhetsarbete, säger Lagerhaus VD Jerker Levin.

Lagerhaus har i och med sitt engagemang i One Bag Habit börjat erbjuda plastpåsar som är tillverkade av 80% PCR och 20% PIR. PCR står för Post Consumer Resin och betyder att det är plast som använts av konsumenter som sedan är återvunnen och PIR står för Post Industrial Resin vilket betyder att det är spill från industriell plasttillverkning.

Att använda återvunnen plast har flera positiva sidor. Det är resurseffektivt, orsakar mindre utsläpp och dessutom minskar det risken för att plasten hamnar på fel ställe som t.ex. i naturen. På sikt hoppas vi på att kunna erbjuda en påse som är tillverkad av 100% PCR, säger Jerker Levin

Lagerhaus har sedan tidigare en relation till Naturskyddsföreningen genom att de valt att märka ett antal av sina produkter med föreningens miljömärkning, Bra Miljöval, och samarbetat med flera kretsar i och med miljövänliga veckan. Att vi nu kunnat utöka detta till ett samarbete där Lagerhaus stöttar vårt arbete och vi får möjligheten att påverka Lagerhaus hållbarhetsarbete är glädjande, säger Karin Lexén.

Om One Bag Habit

One Bag Habit är tänkt att underlätta och snabba på övergången till en mer hållbar användning av påsar. One Bag Habit är ett svar på ett kommande EU-direktiv att minska förbrukningen av plastpåsar. Som medlem i One Bag Habit förbinder företag sig att:

  • Ta betalt för samtliga påsar som erbjuds till kund, oavsett material eller storlek.
  • Informera kunderna om påsars miljöpåverkan, fördelarna med en minskad konsumtion av påsar och hur man som kund kan bidra till en mer hållbar konsumtion av påsar.
  • Erbjuda påsar till sina kunder som är gjorda av mer hållbara material och går att återvinna.
  • Donera eller investera överskottet från försäljningen av påsar till ändamål som driver hållbar utveckling, inom miljö eller sociala frågor.
  • Rapportera om resultatet årligen. 

Kontakt

Caroline Goetze, enhetschef företag
Telefon: 08-702 65 96
E-post: caroline.goetze@naturskyddsforeningen.se

Bli först att gilla!