Johanna Sandahl – vår ordförande

Johanna Sandahl är Naturskyddsföreningens ordförande och talesperson i frågor som rör klimat, energi, transport, rovdjur och jakt, skog.  

Johanna Sandahl är ordförande i Naturskyddsföreningen sedan 2014, och innan dess vice ordförande. Hon har ett långt engagemang i miljö- och utvecklingsfrågor med arbete inom olika folkrörelser i Sverige och utomlands, bland annat en längre period på Forum Civ. Förutom ordförandeskapet i Naturskyddsföreningen sitter Johanna bland annat med i Naturvårdsverkets och Strålsäkerhetsmyndighetens insynsråd. Johanna är också ledamot i KSLA, i Internationella miljöinstitutets styrelse och i Right Livelihoods Advisory Council.

Sedan år 2019 är Johanna Sandahl ordförande för European Environmental Bureau (EEB). Organisationen är Europas största nätverk för miljöorganisationer, med 180 medlemsorganisationer i mer än 35 länder, och samlar totalt cirka 30 miljoner människor.

Johanna Sandahl är utbildad agronom med master i rural development studies och har också undervisat på universitet/högskolor, skrivit rapporter och är medförfattare till boken Hållbar utveckling och ekonomi inom planetens gränser (Studentlitteratur). 

För pressförfrågningar, kontakta: 

Telefon: Naturskyddsföreningens pressjour 072-250 63 38 

För att nå Johanna i övriga frågor, kontakta:

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!

Relaterade inlägg