Energieffektiviseringsfonden minskar vårt energiberoende

När elbolag producerar el märkt med Bra Miljöval avsätter de också pengar till en särskild fond som går till att genomföra energieffektivisering. Energieffektivisering innebär att man utför samma arbete eller tjänst med en mindre mängd energi.

Fonden stöder konkreta projekt och åtgärder som bidrar till en mätbar minskning i energianvändningen. Det kan till exempel röra sig om att isolera en byggnad, byta ut gammal ineffektiv utrustning (till exempel installera energieffektivare belysning med sensorer som automatiskt släcker ner när belysning inte behövs) eller täta läckage. Eftersom all energianvändning leder till skador på miljön är det viktigt att vi kraftigt minskar på den energi vi behöver och använder.

Här kan ni få stöd för era projekt

Organisationer och företag kan ansöka ur fonden och få stöd för energieffektiviserande projekt. Pengarna till fonden betalas in av elproducenter som har licens för Bra Miljöval, men alla organisationer kan ansöka om pengar ur fonden. Kontakta oss om din organisation eller ditt företag har planer på ett energieffektiviseringsprojekt ni vill söka fondpengar för.

Fonden administreras antingen av Naturskyddsföreningen eller av de elbolag som själva valt att administrera sina fondavsättningar. I den fonddel som Naturskyddsföreningen administrerar kan företag, organisationer och andra aktörer ansöka om pengar för sina energieffektiviseringsprojekt.

Ett projekt måste godkännas av Naturskyddsföreningen innan det påbörjas. När projektet genomförs ska det klart framgå i informationen kring projektet att det finansieras av Bra Miljöval. Informationsprojekt eller projekt som till största delen består av administrativa kostnader eller personalkostnader godkänns inte. Projektet måste konkret leda till insparade kilowattimmar.

I samband med att ansökan ska godkännas ska en kort populärvetenskaplig beskrivning skickas till Naturskyddsföreningen. Beskrivningen ska kompletteras med slutliga resultat när projektet är avslutat.

Kontakta Bra Miljöval El om ni har frågor eller idéer till projekt. Ansökningsblankett finns till höger på denna sida, om ni redan bestämt er för att ansöka.