Licensavgifter Bra Miljöval Elenergi

Licensavgifterna för Bra Miljöval-märkt el består av olika delar. Har du frågor, kontakta gärna oss.

Licensavgifterna regleras i Särskilda licensvillkoren och faktureras i början av kalenderåret med en prognosticerad volym. Varje höst skickas en justeringsfaktura baserad på verksamhetsårets utfall av såld elvolym, och fondavsättning.

  • Ansökan (engångsavgift)                 10 000 SEK
  • Årlig fast licensavgift                         5 000 SEK
  • Årlig rörlig licensavgift                    600 SEK per såld GWh

Additionell miljönytta enligt kriterierna uppnås genom fondavsättningar i efterskott enligt följande:

  • 3000 kr per GWh såld vattenkraftsel går till Miljöfonden
  • 500 kr per GWh såld övrig förnybar el går till Energieffektiviseringsfonden

Bli licenstagare

Redo att bli licenstagare? Så här går det till steg för steg. Kontakta oss om ni har frågor vad en ansökan skulle innebära för er.

Så här går det till
Bli först att gilla!