Bra Miljöval Livsmedelsbutik

Bra Miljöval Livsmedelsbutik är vår miljömärkning av butiker som ser till att det görs ett grundligt miljöarbete både ute bland hyllorna och bakom dem. I butikerna finns också ett brett utbud av ekologiskt och miljömärkt!

En tredjeparts märkning ökar trovärdigheten för vårt hållbarhetsarbete och hjälper oss att kommunicera och strukturera vårt arbete.
Elisabeth Konrad, Willys
Det känns jättekul och stort vara den första ICA Maxi butiken som lever upp till Naturskyddsföreningens tuffa miljömärkning Bra Miljöval Livsmedelsbutik. Det går helt i linje med vår hållbarhetsstrategi.
Marika Edberg, Ica Maxi Haninge
Att kunna märka butiken med Bra Miljöval är ett bevis på att butiken erbjuder ett hållbart sortiment samt har ett effektivt hållbarhetsarbete bakom kulisserna.
Annika Anderson, ICA Stop i Täby.
Bra Miljöval märkningen av butiken hjälper oss att se till att vi har koll på alla delar av vår verksamhet och gör att vi ständigt strävar efter en lägre miljöpåverkan.
Petra Flygare, ICA Torgkassen i Uppsala.

Miljömärkt livsmedelsbutik gör skillnad för miljön

I butiker märkta med Bra Miljöval finns det ett brett utbud av ekologiska och miljömärkta produkter. Butiken källsorterar sitt avfall och har genomfört energieffektiviserande åtgärder. Att du sedan slipper se miljöbovar som jätteräkan i fiskdisken är ytterligare ett plus. Som butikschef eller handlare är kraven enkla att förstå och tydliga att bocka av. Du kan vara säker på att butikens miljöarbete gör gott för både människor och vår planet. 

Märkningen har funnits sedan år 1998 och växte fram ur ett intresse hos många av Naturskyddsföreningens medlemmar. De ville ha ett verktyg för att kunna lyfta fram butiker som var bäst på miljöarbete. Bra Miljöval har genom åren haft licensierade butiker från alla de stora livsmedelsaktörerna och i dagsläget är över 200 butiker från norr till söder miljömärkta. På Naturskyddsföreningen strävar vi efter att nå fler licenstagare och genom dessa nå en ännu större miljönytta.

Den första versionen av kriterier togs fram redan år 1997 men har sedan dess reviderats och skärpts. Kriterierna ses över och stramas åt regelbundet så att butikerna ständigt förbättrar sitt miljöarbete. Märkta butiker kontrolleras årligen.

En butik märkt med Bra Miljöval bidrar med:

  • att minska dagligvaruhandelns påverkan på miljö, natur och hälsa. 
  • att fasa ut miljöskadliga kemikalier, dels genom butikens sortiment och dels genom att endast miljömärkta städkemikalier används i butiken
  • mindre påverkan på miljö och klimat bland annat genom att minska energianvändningen och mängden osorterat avfall 
  • att förenkla för konsumenten att göra hållbara val i butiken

Intresserad av att märka din butik?

Ta kontakt med oss på Bra Miljöval!

Butiker märkta med Bra Miljöval betalar en årlig licensavgift om 0,058 promille av omsättningen exklusive moms, samt ansökningsavgift baserad på omsättningens storlek.

Läs mer om Bra Miljöval Livsmedelsbutik

> 5 frågor till Liv Södahl som arbetar med Bra Miljöval för livsmedelsbutiker

> Följ med på Miljöresan och få BUTIKSKOLL

Du går från start till mål på bara några minuter och får lära dig mer om våra miljömärkta butiker!

Vår miljömärkning Bra Miljöval

Märkningen visar vilka produkter som är minst skadliga för miljön.