Det är skillnad på förnybar el och miljömärkt el

Vet du skillnaden mellan förnybar el och miljömärkt el? El märkt Bra Miljöval är förnybar och bättre för klimatet, den bidrar även till att elproduktionens påfrestningar på miljön minskar. Vi på Bra Miljöval ser vikten av att befintlig elproduktion påverkar miljön så lite som möjligt, därför ställer vi miljökrav på el även om den kommer från förnybara energikällor. 

Hållbar el från godkända anläggningar

Elbolag som väljer att erbjuda miljömärkt el måste leva upp till miljökraven i våra kriterier och det kontrollerar vi varje år. En miljömärkning innebär att det är en oberoende part som kontrollerar, inte producenten eller leverantören och inte kunden. Vi vill att det ska vara lätt för dig att välja rätt.

För oss spelar det ingen roll vilket elbolag du väljer, men välj den bästa elen – märkt med Bra Miljöval. Då ser du till att öka efterfrågan på el som även lever upp till miljökrav och inte ”bara” är bra för klimatet.

Här är elbolag som kan erbjuda Bra Miljöval el till sina kunder. Bara klicka vidare och lägg till Bra Miljöval till ditt befintliga elavtal. Så enkelt är det att göra skillnad för miljön.

Elbolag som erbjuder el märkt med Bra Miljöval till alla kunder

Elbolag som erbjuder el märkt Bra Miljöval enbart till företag