El märkt med Bra Miljöval

Genom att välja el märkt med Bra Miljöval gör du en stor insats för miljön på ett enkelt och billigt sätt. Det räcker med ett telefonsamtal eller ett mail till ditt elbolag för att du ska bidra till en mindre miljöbelastning och en friskare värld. På den här sidan finns även möjlighet för elbolag att ansöka om licens för att sälja el märkt Bra Miljöval.

Miljömärkt el

Foto:

Ulrica Zwenger
Det är mycket glädjande att vi kan bidra till en bättre miljö tack vare våra kunskaper kring möjligheterna med Bra Miljöval. Att det dessutom avsätts pengar i fonder för miljöförbättrande projekt är en extra bonus”.
Ulf Dahlin CEO Energi Försäljning Sverige AB
Vi säljer enbart el märkt Bra Miljöval. För visserligen gillar vi valfrihet, men inte om den förstör vår planet.
Pontus Winberg, VD, GodEl
Tillsammans kan vi sätta tryck på elproducenterna och på så vis komma närmare ett hållbart samhälle. Därför är det mycket roligt att vi på DinEl ser ett ökat intresse för miljökloka val som till exempel el märkt med Bra Miljöval.
Roger Sundemo, VD, Göteborg Energi DinEl

Bra Miljöval är idag Sveriges enda miljömärkning på el. Vi ställer hårda krav på hur elen produceras och jobbar för att påverkan på miljön från elproduktion ständigt ska minska. Skillnaden mellan oss som miljömärkning och så kallad ursprungsmärkning är att ursprungsmärkning endast garanterar att elen kommer från en viss energikälla utan att ställa några miljökrav. Det som ofta slarvigt kallas för exempelvis "grön el" är oftast samma som ursprungsmärkt el. Förutom att vi ställer hårda miljökrav går också pengar för varje såld kilowattimme el märkt Bra Miljöval till olika projekt för att reparera miljöskador och minska elanvändningen genom energieffektivisering.
Här kan du se vilka elbolag som erbjuder el märkt Bra Miljöval
OBS: Några elbolag säljer enbart el märkt Bra Miljöval men hos de flesta är Bra Miljöval ett tillval.

Varför ska du som kund välja el märkt Bra Miljöval?

  • Du får bara el från förnybara källor – vindkraft, vattenkraft, biomassa och solkraft.
  • Du ställer krav på att även den förnybara elproduktionen tar hänsyn till miljö, klimat, djur, växter och människor.
  • Du hjälper till att minska efterfrågan på kärnkraft, fossilkraft och annan ohållbar el, samtidigt som du ökar efterfrågan på el som är förnybar och miljöanpassad.
  • Dina utsläpp av växthusgaser blir låga.
  • Du bidrar till projekt för energieffektivisering och minskad miljöpåverkan.
  • Du betalar bara några tior extra om året om du bor i lägenhet. Bor du i villa blir det bara några hundralappar per år.

Vad ställer Bra Miljöval för miljökrav?

Grundkravet är att all el ska vara förnybar, men vi ställer hårda krav även på den förnybara elproduktionen. Detta gör Bra Miljöval till en av världens tuffaste miljömärkningar.

Vattenkraft som är märkt med Bra Miljöval får inte torrlägga några vattendrag. Icke-miljömärkt vattenkraft leder ofta till miltals långa torrlagda älvfåror, som då och då svämmas över när dammluckorna öppnas, vilket gör det omöjligt för både vattenlevande och landlevande arter att överleva. Vattendraget förvandlas då till en död zon istället för att vara det viktiga naturinslag som ett naturligt vattendrag är. Vattenkraft märkt med Bra Miljöval har ett jämnt vattenflöde som håller sig inom naturliga gränsvärden. Elbolagen måste också avsätta pengar för att bygga bland annat vattenpassager för fisk och andra arter runt kraftverken. Läs mer i våra Kriterier

Vindkraft som är märkt med Bra Miljöval måste vara omsorgsfullt placerad. El från vindkraftverk som står i exempelvis känsliga fågelområden, Natura 2000-områden eller skyddade skogsområden kan inte märkas med Bra Miljöval. Det finns en lång lista på ”stoppområden” i våra Kriterier

Biokraft som är märkt med Bra Miljöval måste ha kontroll över sitt bränsle. Råvaran får inte komma från illegala eller ohållbara avverkningar, och inte innehålla genmodifierat bränsle, palmolja eller uppbrutna stubbar (som utgör viktiga boplatser för många nyckelarter som är viktiga för ekosystemet). Läs mer i våra Kriterier

Exempel på saker som hänt tack vare el märkt Bra Miljöval

En viktig del i Bra Miljöval är att vi inte bara ställer krav på att minimera miljöbelastningen. Vi arbetar också aktivt för att motverka och reparera skador som redan har inträffat.

  • Det har byggts vattenpassager förbi vattenkraftverk runt om i landet. Detta skapar bättre förutsättningar för djur och växter som annars hindras av vattenkraftstationer.
  • Överlevnaden för hotade arter som flodpärlmussla, ål och andra vattenlevande arter har underlättats.
  • Mängder av energieffektiviseringsprojekt har genomförts. Det bästa sättet att minska negativ miljöpåverkan från energiframställning är att använda mindre energi.
  • Efterfrågan på hållbart producerad el har ökat.

Vad kostar el märkt Bra Miljöval för en privatperson?

Det bestämmer ditt elbolag. Oftast blir det en extrakostnad på något eller några ören per kilowattimme. I jämförelse kostar elen totalt ungefär en krona per kilowattimme. Det blir alltså någon procent dyrare med miljömärkt el. I en lägenhet brukar det motsvara några tior, och i en villa några hundralappar.

Vill ert bolag sälja el märkt Bra Miljöval?

All förnybar el som klarar våra kriterier kan märkas. I kolumnen till höger hittar ni våra kriterier, avtalsformuleringar och ansökningsblanketter. Elbolag som säljer el märkt med Bra Miljöval kontrolleras varje år av oss och en oberoende revisor. Kontakta oss gärna på telefon eller e-post om ni har några frågor, våra kontaktuppgifter står längst upp till höger på sidan.

Vad kostar det för ett bolag att märka sin el?

Man betalar dels för ansökan, dels en årlig licensavgift som består av en fast del och en rörlig efter hur mycket som säljs. Exakt hur mycket det kostar beror på hur omfattande elproduktion man har, och står beskrivet i licensavtalet.

Har du frågor?

Oavsett om du är privatperson som undrar över el och miljömärkning, eller om du jobbar för ett elbolag, så är du välkommen att höra av dig till oss på telefon eller mail. Våra kontaktuppgifter står uppe till höger på denna sida.

Läs mer

> 5 frågor till Emanuel Blume som arbetar med Bra Miljöval för el, värme och biobränslen 

Här är Bra Miljövals satsningar på bättre vattenkraft

Kolla! Över ETTHUNDRA miljöprojekt har genomförts i Sverige tack vare alla er som valt el märkt Bra Miljöval!