El för företag och upphandlare

Företag och offentliga upphandlare kan idag ställa krav på vilken typ av el som ska användas i verksamheten. Detta innebär att verksamheten på ett enkelt sätt kan konkretisera och redovisa elanvändningens miljöpåverkan.

Bra Miljöval är den enda märkningen på elmarknaden som både tar klimathänsyn, ser till miljövärden och bidrar till att minska miljöpåverkan från elproduktionen. Bra Miljöval är dessutom den enda oberoende miljömärkningen av el i Sverige.

Unika i världen

Kriterierna för märkningen är utformade så att de tar hänsyn till den biologiska mångfalden och främjar en giftfri miljö. De bidrar därför till att uppnå de Svenska miljömålen. Sedan 2010 är all användning av el märkt med Bra Miljöval dessutom kopplad till energieffektiviseringsåtgärder. Det är unikt i världen.

Klarar spjutspetskrav

I Upphandlingsmyndighetens upphandlingskriterier finns tre nivåer. El märkt Bra Miljöval uppfyller spjutspetskravet på den högsta nivån. Det är en tydlig indikation på att man i offentliga upphandlingar kan ställa krav där verifikationen för upphandlingen är att elprodukten är märkt med Bra Miljöval.

Miljöredovisningen underlättas

Genom att köpa el märkt med Bra Miljöval kan företag och offentliga aktörer få konkreta siffror på hur stor miljöpåverkan för elanvändningen är, till exempel uttryckt i kilo koldioxid.  Man kan även se hur påverkan skiljer sig från verksamheter som inte har el med specificerat ursprung. Läs gärna mer om värdering av el på Energimyndighetens hemsida.

Stor miljönytta till liten kostnad

El som är märkt med Bra Miljöval kostar oftast 0-2 öre mer än konventionell el per kWh. Miljönyttan av valet är stor – förutom mindre miljöbelastning blir klimatpåverkan blir betydligt lägre och licenskostnaden finansierar projekt som bidrar till att skydda ekosystem och gynna biologisk mångfald, samt åtgärder för energieffektivisering.

Kontakta oss gärna om ni har frågor.