Vindandelar och Bra Miljöval

Idag erbjuder flera kraftbolag så kallade vindandelar, där elkunder får sänkt elpris genom att bli delägare i vindkraftsproduktionen. Men olämplig placering eller dålig skötsel kan leda till skador på miljön och landskapet. Därför har Naturskyddsföreningen genom Bra Miljöval skapat världens första miljömärkning av vindandelar.

Vindkraft är en viktig pusselbit när det gäller att minska klimathotet och vårt beroende av fossil energi. Den är decentraliserad och ägs allt oftare av de människor som använder den producerade elen, till exempel kan ett antal personer via andelar gemensamt äga ett vindkraftverk. Köpet av en vindandel innebär i allmänhet rätten att köpa ett visst antal kilowattimmar till självkostnadspris. Att vindandelar kan märkas med Bra Miljöval innebär att de aktuella vindkraftverken uppfyller hårda miljökrav.

Först i världen med miljömärkta vindandelar

Naturskyddsföreningen har haft miljömärkningen Bra Miljöval El sedan 1996, och ställer sedan länge hårda krav på vindkraft. Med märkningen av vindandelar har Naturskyddsföreningen tagit nästa steg för att ge konsumenter makten att driva på mot miljömässigt bra elproduktion. För att få godkännas för Bra Miljöval måste alla vindkraftverk vara placerade utanför känsliga fågelområden, som häcknings- och rastplatser, skogsområden med höga naturvärden, landskapsbildsskyddade områden och andra områden där vindkraft kan påverka miljön negativt. Dessa krav saknar motsvarighet i andra märkningar och Bra Miljöval kan därför sägas vara världens tuffaste miljömärkning på vindkraft.

Sänker ditt elpris och utvecklar förnybar el

Bra Miljöval är en oberoende miljömärkning. Med det menas att det inte är kraftbolagen själva som sätter upp kriterierna, utan en tredjepart, i det här fallet Naturskyddsföreningen. Bra Miljöval El skiljer sig därför från vad som brukar kallas ”grön el” och liknande, eftersom det då är kraftbolagen själva som bestämmer vilka krav som ska gälla. 

Att som elkund köpa vindandelar är ett bra sätt att både sänka sitt elpris och driva på utvecklingen av förnybar elproduktion. Vill man dessutom se till att den förnybara elproduktionen sker på ett sätt som uppfyller hårda miljökrav är det bäst att välja vindandelar märkta med Bra Miljöval.