Försäkringar märkta med Bra Miljöval

Varje år betalar vi i Sverige miljardbelopp för våra försäkringar. Dessa pengar investeras dessvärre ofta i ohållbara eller direkt miljöskadliga branscher. Dessutom kan våra försäkrade hus och bilar lagas med skadliga material. Med en miljömärkt försäkring kan du ställa högre krav än så och vara med och påverka en bransch med enorm potential till omställning.

Idag är över 20% av alla svenska hus- och bilförsäkringar märkta med Bra Miljöval.
Folksams kunder är engagerade i miljö- och klimatfrågan och Bra Miljöval är kvittot på att vi på ett trovärdigt sätt arbetar för att hjälpa våra kunder i vardagen.
Karin Stenmar, miljö- och klimatchef, Folksam
Miljömärkningen Bra Miljöval är tuff att leva upp till men något vi på WaterCircles är mycket stolta över.
Linda Lindell, marknadschef, WaterCircles

Försäkringsbranschen har en unik position eftersom de förvaltar svindlande stora ekonomiska resurser i form av premiekapital samtidigt som de också är en storkonsument av tjänster och produkter vid skadereglering.

När försäkringsbolag bestämmer sig för att ställa ordentliga miljökrav så gör det stor skillnad!

I väntan på att en eventuell skada ska inträffa tar försäkringsbolagen hand om de försäkringspremier du betalar in genom att investera dem i olika värdepapper. Det är inte ovanligt att pengar investeras i branscher och bolag som sysslar med t ex vapentillverkning, kolbrytning och uranprospektering. Men det kan också vara branscher inom återvinning, förnybar energi och utsläppsrening. Med en miljömärkt försäkring styrs investeringarna till hållbara branscher.

Ett hus eller en bil kan lagas eller ersättas med material och metoder som skadar miljön. Men de kan också lagas med hållbara och energieffektiva material och metoder. Med en miljömärkt försäkring sköts skaderegleringen enligt högt ställda miljökrav.

I dagsläget har Folksam och WaterCircles försäkringar märkta med Bra Miljöval. Vår målsättning är att fler försäkringsbolag ska kunna erbjuda miljömärkta försäkringar. Just nu arbetar vi med att ta fram kriterier för att även kunna miljömärka hemförsäkringar.
> Läs mer om miljömärkta hemförsäkringar
>
Här hittar du försäkringar märkta med Bra Miljöval 
> Förstudie om förutsättningar för att miljömärka hemförsäkringar

Se vår film om hur ditt försäkringsval gör skillnad:

Försäkringar märkta med Bra Miljöval bidrar med:

  • att de miljardtals kronor som betalas in i försäkringspremier investeras i hållbara branscher istället för t ex vapenindustri och fossila bränslen.

  • att utsläpp och användning av skadliga kemikalier minskar vid skadereglering.

  • att de bilverkstäder och byggfirmor som åtgärdar dina försäkringsobjekt använder sig av mindre miljöskadliga metoder och återanvänder mer material.

  • att energianvändning och resursförbrukning minskar, både vid reparationen och efter att skadan är åtgärdad.

  • att du som försäkringstagare får tydlig information om hur du kan minska din miljöpåverkan genom hur du sköter ditt hus eller din bil.

 Krav som ställs på själva försäkringsbolaget: 

  • att bolaget agerar miljömedvetet i upphandling och drift.

  • att anställda inom bolaget har goda miljökunskaper och agerar för att minska bolagets miljöpåverkan.

  • att bolaget kan visa att skador regleras på sätt som utgår ifrån högt ställda krav på miljöhänsyn.

  • att bolaget redovisar hur försäkringskapitalet placeras, med syftet att verka med hög grad av miljöhänsyn.

  • att bolaget hjälper försäkringskunderna till mer miljöanpassning i sin vardag.

 

Ecolabelled insurances

With an insurance labelled Good Environmental Choice you can put higher environmental demands on your insurance products!