Godstransporter märkta med Bra Miljöval

De transporter som är märkta med Bra Miljöval klarar högt ställda krav både när det gäller utsläpp och övrigt miljöarbete.

”Vi på Office Recycling är stolta över att samarbeta med Naturskyddsföreningen som ideligen skärper miljökraven på hela transportbranschen. Genom att optimera logistiken och skippa tunga dieseltransporter vill vi tvinga återvinningsbranschen att ställa om till fossilfritt.”
Philip Eklöf, VD, Office Recycling Technology Sweden AB
"Med Bra Miljöval befäster vi vår position som det gröna alternativet på den tunga transportmarknaden."
Lina Holmgren, Hållbarhetskoordinator, Green Cargo

Att skicka ett bud över stan eller att sända en container med gods från norr till söder kan göras på ett mer eller mindre bra sätt för miljön. För att hjälpa till att hitta de ur miljösynpunkt bästa alternativen så miljömärker Naturskyddsföreningen budtransporter och tunga godstransporter. 

Varför ska du som kund välja budtransporter märkta med Bra Miljöval?

  • Du får en transport som till minst 90 procent drivs med förnybara drivmedel
  • Du får en transport som uppfyller högt ställda krav på miljö- och hälsofarliga utsläpp

  • Du får fordon som tvättas i tvätthallar och med miljömärkta tvättmedel

Varför ska du välja godstransporter märkta med Bra Miljöval?

  • Du får en energieffektiv transport

  • Du får en transport som uppfyller högt ställda krav gällande utsläpp av miljö- och hälsofarliga utsläpp

  • Du får en transporttjänst som använder en hög andel förnybart drivmedel

Vilka miljökrav måste uppfyllas?

Budtransporter
En Budtransport märkt med Bra Miljöval utförs effektivt med fordon som har minsta möjliga påverkan på miljön som t.ex. cykel, elbil eller lätt biogaslastbil. Max 10 % fossilt drivmedel används och fordonen uppfyller tuffa krav på miljö- och hälsofarliga utsläpp. De sociala villkoren för förarna har också påverkan på hur transporten framförs. Detta är något som inkluderas i kriterierna, men där kraven till en början ställs på en redovisningsnivå.

Kraven är indelade i följande områden: Generella krav, begränsad klimatpåverkan, frisk luft, giftfri miljö samt ett område med valbara krav där licenstagaren själv får välja två av sju krav med syfte att minska bränsleförbrukningen. 

Tunga godstransporter
Tunga effektiva godstransporter vars fordon drivs med hög andel förnybar energi samt har låga utsläpp av miljö- och hälsofarliga utsläpp kan märkas med Bra Miljöval. Kriterierna ställer krav på utsläpp både vid körning av fordonet och vid produktion av bränslet eller elen som används för att driva fordonen.

 

 

 

 

 

 

 

Vad kostar det att miljömärka en transporttjänst?  

Licenstagaren betalar en ansökningsavgift och sedan en årlig licensavgift, som består av en fast och en rörlig del som beräknas utifrån hur mycket som körs och transporteras. Exakta kostnader finns angivna i licensvillkoren för budtransporter respektive tunga godstransporter

Intresserad av att ansöka om licens? Så här går det till

Steg 1
Ladda ner kriterierna. Läs och bedöm om transporttjänsten klarar kraven. Ta gärna kontakt med oss på Bra Miljöval så kan vi svara på frågor.

Steg 2
Ladda ner ansökningsblanketten och licensvillkoren. Fyll i och skicka in ansökan. Skicka även med eventuella bilagor och underlag.

Steg 3
Betala ansökningsavgift mot faktura som skickas till er. Alla ansökande företag ges möjlighet att komplettera ansökan om det behövs.

 

Välj Bra Miljöval

Nu finns det över 700 varor och tjänster märkta med Naturskyddsföreningens miljömärkning, Bra Miljöval.