Kemiska och kosmetiska produkter

Vare sig man rengör köket, sminkar sig eller tvättar bilen finns det risk för att man utsätter sig själv och miljön för skadliga kemiska ämnen. Miljömärkningen Bra Miljöval hjälper kunden att hitta de mest miljöanpassade kemiska produkterna inom en rad områden - allt från tvål och schampo till toalettrengöring och träskyddsmedel.

Foto:

Ulrica Zwenger
På en konkurrensutsatt marknad där många framhåller sitt miljöarbete och man diskuterar länge och intensivt vad miljö inom träskydd egentligen är, där känns det bra att lyfta fram miljömärkningen Bra Miljöval. Naturskyddsföreningen har trovärdighet och miljömärket är en nyckelkomponent i vår miljöargumentation kring våra träskyddsprodukter!
Jens Hamlin, Managing Director, ORGANOWOOD
Bra Miljöval utmärker sig för korta handläggningstider och entydiga kriteriekrav. Sällan råder det några tveksamheter, vilket underlättar arbetet redan vid produktutvecklingsstadiet. Kemikalielistan är mycket användbar!
B-G Lilja, produktutvecklare och yrkeshygieniker, PLS

Remissrundan för nya kriterier för Bra Miljöval Kemiska produkter och Bra Miljöval Kosmetika är nu avslutad.

Vi tackar er som skickat kommentarer och kommer nu behandla dessa. Kontakta oss gärna om ni vill få ett exemplar av remissversionerna.

Naturskyddsföreningen kommer att fortsätta att lägga extra fokus på kosmetiska produkter framöver. En viktig målsättning är att öka utbudet av miljömärkta produkter som kan rekommenderas till våra medlemmar och allmänheten, särskilt ungdomar.

Det främsta syftet med vår miljömärkning är att minska användningen av miljö- och hälsofarliga ämnen. När du väljer kemiska produkter märkta med Bra Miljöval så bidrar du till en friskare natur och utsätter inte dig själv och din omgivning för giftiga och hälsofarliga ämnen. De produkter som vi märker måste uppfylla våra tuffa kriterier. För företag är en märkning med Bra Miljöval ett tydligt och trovärdigt sätt att visa produkternas miljöprestanda.

Produkter märkta med Bra Miljöval är så skonsamma mot miljön och hälsan som bara är möjligt. Ämnen som misstänks orsaka cancer eller skada fertiliteten är därför förbjudna. Därutöver ska ingående ämnen ha en låg giftighet i vattenmiljön och vara lättnedbrytbara. Strikta krav ställs också på bland annat hormonstörande ämnen och eventuella parfymer. Fosfor tillåts inte i märkta produkter eftersom det bidrar till övergödning.  

Några grundkrav

  • Ämnen som ingår i produkterna ska ha en låg giftighet i vattenmiljön och vara lättnedbrytbara.

  • Fosfor tillåts inte i produkterna eftersom det bidrar till övergödning.

  • Allergirisker minimeras genom att barnprodukter ska vara helt parfymfria. För övriga produkter ställer vi, av samma anledning, strikta krav på ingående parfymer och växtextrakt.

  • Ämnen som misstänks orsaka cancer eller fortplantningsskador är inte tillåtna. 

  • Hormonstörande ämnen på SIN-listan 2.0 samt de ämnen som upptagits på SIN-listan 2014-10-08 pga hormonstörande egenskaper är inte tillåtna.

  • Allergiframkallande konserveringsmedel, såsom tex isothiazolinonerna BIT, MIT och CMIT, är inte tillåtna.

  • Vi kräver att ni som vill märka era produkter med Bra Miljöval har ett miljöarbete som även inkluderar transporter för att minska klimatbelastningen.

  • Med vår märkning ställer vi också krav på produkternas förpackningar.

Avgifter

  • Ansökningsavgift per licens: 12 000 kr

  • Årlig licensavgift: 0,3 procent av produktens omsättning, dock minst 2500 kr per licens. För ändringsavgifter med mera, se licensvillkoren här intill.

Kontroll för er som redan är licenstagare

Senast den 19 maj 2017 ska verksamhetsrapport och beräkningsmall skickas in till oss. Kontrollen avser verksamhetsåret 2016 och alla handlingar som behövs har skickats till er som är licenstagare. Under rubriken ”Dokument kontroll” hittar ni verksamhetsrapporten. Beräkningsmallen är ett registerutdrag för respektive företag och finns inte här på webbplatsen. Har ni frågor kring kontrollen är ni välkomna att kontakta Mari Ander, se kontaktuppgifter i högerspalten.

Läs mer

> 5 frågor till David Gunnarsson som arbetar med Bra Miljöval för kemiska och kosmetiska produkter

Välj Bra Miljöval

Nu finns det över 700 varor och tjänster märkta med Naturskyddsföreningens miljömärkning, Bra Miljöval.