Bra Miljöval räddar natur och sparar energi

Elbolag som säljer el märkt med Bra Miljöval sätter av pengar till Naturskyddsföreningens fonder. Pengarna används för att minska elproduktionens miljöpåverkan, vilket bland annat innebär att röja undan gamla kraftverksdammar och andra vandringshinder för fisk, energieffektivisera byggnader och ta fram ny spännande energiteknik. Kartan nedan visar och presenterar alla genomförda fondprojekt.

Öppna gärna kartan via den här länken om du använder mobil.

Du kan zooma in det område du är intresserad av och få mer information genom att klicka på respektive projekt.
Blå punkter visar miljöfondsprojekt, röda punkter visar energieffektiviseringsprojekt och gula punkter visar investeringsfondsprojekt. Kartan uppdaterades senast december 2018.

Miljöfonden (stängd för ansökan 2019)

Miljöfonden är den största av våra tre fonder. Alla företag som baserar sin elenergi på vattenkraft och märker den med Bra Miljöval avsätter pengar till miljöförbättrande projekt. Antingen utför de projekten själva i sina egna anläggningar eller så låter de oss på Naturskyddsföreningen fördela ut pengarna till andra miljöprojekt. Det är dessa centrala pengar som de som ansöker om stöd från Bra Miljöval ansöker om.

Organisationer, myndigheter och företag kan ansöka om stöd ur fonden för projekt som minskar vattenkraftens skadeverkningar och projekt som gynnar den biologiska mångfalden i strömmande vatten. Vanliga projekt är att man undanröjer vandringshinder i vattendragen, till exempel genom att ta bort gamla kraftverksdammar eller återställa skador. Det kan också vara andra åtgärder som syftar till att bevara eller underlätta för hotade och rödlistade arter.

Energieffektiviseringsfonden (stängd för ansökan 2019)

Vår andra stora fond är energieffektiviseringsfonden. Alla företag som säljer el märkt Bra Miljöval betalar in pengar till denna fond, som finansierar projekt som minskar energianvändningen i bostäder, industrier eller andra lokaler. Sådana projekt kan antingen utföras av elbolagen själva eller av någon annan som söker pengar ur fonden. Fonden fokuserar på minskad energianvändning, och ger inte stöd till exempelvis byte av uppvärmningsmetod utan att energianvändningen minskar.

Investeringsfonden

Investeringsfonden är vår minsta fond och relativt ny. Den finns för att stödja teknik som ännu inte är kommersiellt etablerad men som är lovande för utvecklingen av en hållbar energiproduktion. Exempel på sådana projekt kan vara sol- eller vindkraft av spetskaraktär, eller mer oetablerade tekniker som vågkraft. Ibland stöds också investeringsprojekt med syfte att informera och inspirera allmänheten. I dagsläget kan bara elbolag med licens att sälja el märkt Bra Miljöval använda sig av denna fond.

Ansök om stöd för ditt projekt!

Vi har inte medel i varken miljö- eller energieffektiviseringsfonden att finansiera nya projekt 2019. Vi  öppnar upp för nya ansökningar 2020.

Ansökan om stöd till olika projekt kan ske när som helst under året och Naturskyddsföreningens ambition är att dela ut projektstöd så snabbt som möjligt. Det är viktigt att projekten bidrar till konkret miljönytta i form av ökad biologisk mångfald eller minskad energianvändning. Rena informationsprojekt, grundforskning eller stöd till löpande verksamhet får inte projektstöd. Inventeringar, tillämpad forskning eller andra liknande projekt kan få stöd efter en särskild prövning av Naturskyddsföreningen. Det går inte att få stöd för åtgärder som måste utföras på grund av lagkrav.

Det som krävs för att söka pengar ur fonderna är en tydlig avsändare, ett klart syfte med en beskrivning av miljönyttan, en projektplan samt en specifikation av ansökt belopp, totala kostnader, vad som finansieras av andra och vilken del av projektet som ska finansieras av fonden.

Blanketter för att ansöka ur fonderna finns under rubriken "Dokument", till höger på den här sidan. Kriterier för fondprojekt står på sidorna 16-17 i elkriteriedokumentet.

För fler levande vattendrag

Tipsa dina vänner om Bra Miljöval-märkt el!