Bra Miljöval Mobilabonnemang

Vår användning av mobiltelefoner innebär en belastning på miljön som är svår att få grepp om för oss användare. Det rör sig till exempel om energianvändning, resursförbrukning, kemikaliespridning och andra miljöaspekter som ofta är osynliga för oss konsumenter, eftersom det till stor del sker så långt bort från den som använder telefonen. Följande kriterieförslag angående mobiltelefonabonnemang syftar till att minska miljöbelastningen av dessa aspekter och därmed driva på utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Kriterieförslaget innefattar:

Vår användning av mobiltelefoner innebär en belastning på miljön som är svår att få grepp om för oss användare. Det rör sig till exempel om energianvändning, resursförbrukning, kemikaliespridning och andra miljöaspekter som ofta är osynliga för oss konsumenter, eftersom det till stor del sker så långt bort från den som använder telefonen. Följande kriterieförslag angående mobiltelefonabonnemang syftar till att minska miljöbelastningen av dessa aspekter och därmed driva på utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Kriterieförslaget innefattar:

  • Att mobilnätet drivs med Bra Miljöval-märkt el, som är förnybar och har högt ställda miljökrav på produktionen.
  • Att abonnenten ges incitament till att använda sin mobiltelefon längre och på så sätt minska miljöbelastningen, genom att färre mobiltelefoner behöver tillverkas.
  • Att abonnenten ges incitament till att återbruka sin mobiltelefon, samt lämna kasserade mobiltelefoner till återvinning så att de materiella resurserna åter kan nyttjas.
  • Att abonnemangssäljare erbjuder avtal där mobiltelefonen kan repareras på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt samt har ett system för återbruk och återvinning av hårdvara.
  • Att abonnemangssäljare informerar sina kunder om hur de själva kan minska miljöbelastningen kopplad till mobiltelefonen.
  • Kriterierna för Bra Miljöval Mobilabonnemang är nu på remiss och vi ser fram emot att få reaktioner på förslaget.

Du är välkommen att maila ditt svar på remissen till jesper.peterson@naturskyddsforeningen.se senast den 20 augusti 2018. Svaren kan offentliggöras. Förslag på kriterier hittar du längre ner i högerspalten.