Bra Miljöval Mobilabonnemang

Vår användning av mobiltelefoner innebär en belastning på miljön som är svår att få grepp om för oss användare. Det rör sig till exempel om energianvändning, resursförbrukning, kemikaliespridning och andra miljöaspekter som ofta är osynliga för oss konsumenter, eftersom det till stor del sker så långt bort från den som använder telefonen.

Bra Miljöval har utarbetat miljökrav och satt upp kriterier angående mobiltelefonabonnemang som syftar till att minska miljöbelastningen av mobilanvändandet. Vi vill därmed driva på utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Kriterierna för mobilabonnemang innefattar: 

  • Att mobiltelefonens påverkan på miljö, natur och hälsa minskar.
  • Att det ska vara enkelt för konsumenter att göra ett hållbart val genom att välja miljömärkt.
  • Att mobiltelefonabonnemangsföretagen utvecklar mer hållbara affärsmodeller som gynnar återbruk, bättre och effektivare produkter och ger konsumenten större möjligheter att använda mobilen på ett miljömässigt bättre sätt. 
  • Att miljöeffekter vid energianvändningen relaterade till ett mobiltelefonabonnemang minskar.

Målet med kriterierna är att minska miljöbelastningen genom ökad energieffektivisering, gynna en förlängd användningstid, främja återanvändning och öka miljöriktig återvinning

Du är välkommen med frågor till jesper.peterson@naturskyddsforeningen.se . Kriterier hittar du längre ner i högerspalten.