Bra Miljöval för textila produkter

Genom att köpa textilprodukter som är miljömärkta med Bra Miljöval gör du en viktig miljöinsats.

Att tillverka textilier kräver stora resurser i form av fiberråvara, färger, kemikalier, vatten och energi. Textilierna ska genomgå många processteg på vägen till färdig produkt och många av dessa kan vara mycket miljöbelastande om de inte utförs på rätt sätt. Det gör att farliga ämnen kan gå ut orenat med avloppsvattnet eller med luften och skada den omgivande miljön. Hälsan kan äventyras för de som arbetar i fabriker i länder med dåliga arbetsförhållanden.

Märkningen Bra Miljöval säkerställer att kläder och textilier tillverkas på ett schysst sätt. Nytillverkade produkter hamnar i kategorin Fiber och Beredning. Här ställer vi krav både på fiberinnehållet och på processerna som följer. Till exempel kan det handla om tvättning, färgning, tryckning eller att ett tyg blivit behandlat för att kännas mjukare eller vara skrynkelfritt. Även om mindre miljöbelastande kemikalier har använts måste avloppsvattnet renas. Dessutom ställs krav på arbetsförhållanden och att man ska kunna leva på sin lön.

I dagsläget finns inte så många kläder och textilier med oberoende miljömärkningar där krav har ställts längs hela textilkedjan, men du som konsument kan genom att efterfråga detta bidra till att utbudet växer. Företag som väljer att miljömärka sina produkter blir föregångare som visar med tydlighet att man värnar om både miljön och hälsan hos sina kunder.

Att återanvända och göra om kläder är också bra för miljön. Därför finns även märkningen Bra Miljöval Second hand och Bra Miljöval Re-design.

Re-designade produkter kan skapas av återanvänt material och produktionsspill. Det finns också möjlighet att komplettera med nytt material som är miljömärkt. Om man till exempel väljer att trycka på produkten eller göra någon annan behandling måste färger, kemikalier och processer uppfylla kraven i kriterierna.

Kriterierna för Bra Miljöval Textil

Bra Miljöval för textila produkter omfattar följande kategorier:

  • Fiber och Beredning
  • Second hand
  • Re-design
  • Re-design med Beredning

För textila produkter kompletteras logotypen för Bra Miljöval med en fylld cirkel för fiberinnehållet respektive beredning.

De godkända och hållbara fibrerna delas in i två klasser (I &II) och markeras med procent i cirkeln. Exempelvis är ekologisk bomull klass I och bomull från Better Cotton Initiative klass II.

Polyester från ny råvara accepteras inte i konsumentprodukter, men max 30 % har godkänts för industritvättade produkter som kan bestå av textilier för sjukvården, hotell etc. Dessa textilier tvättas ofta och genom att ha lite polyesterinblandning håller de längre vilket gör att nya textilier inte behöver köpas in. Den nya samt återvunna polyestern godkänns för klass II.

Cirkeln för Beredning är indelad i tre delar och representerar tre områden i produktionskedjan: den första delen symboliserar förbehandlingen då textilen ska bli ren, den andra där eventuell färg tillsätts och den tredje ska visa efterbehandlingarna. Här kan också klassificering i I och II bli aktuell, men fortfarande uppfylls kraven för att kunna anses som en mindre miljöbelastande produkt och därmed bli miljömärkt.

Mer detaljerad information om bland annat kraven i kriterierna och hur produkter med Bra Miljöval ska märkas hittar ni till höger på denna sida.  

Ansökningsavgifter

  • Fiber och Beredning: 15 000 kr
  • Second hand: 2 500 kr
  • Re-design: 2 500 kr
  • Re-design med Beredning: 7 500 kr
  • För tryck på en textil produkt som sedan tidigare redan är märkt med Bra Miljöval Fiber och Beredning, är ansökningsavgiften 7 500 kr.

Det finns möjlighet att använda GOTS-certifikat som en del av ansökningsunderlaget.

Årlig licensavgift
0,3 procent av produktens omsättning (exkl. moms), dock minst 2 500 kr per licens och år.

Märkningsprofiler för Bra Miljöval Textil

Textiler som är märkta med Bra Miljöval kan vara det i olika omfattningar och på olika sätt beroende på produktens sammansättning. Den tillhörande informationen som finns under logotypen kan därför se olika ut. Textilier kan vara märkta med Re-design, Re-design med Beredning, Second hand eller med information om nya textiliers fiberinnehåll och beredningsprocess.

I de två första exemplen i bilden ovan visas information om fiber och beredning av nytillverkade textiler. Hur stor del av cirklarna som är ifyllda med mörkgrön eller ljusgrön färg beror på hur stor andel av plaggets fiberinnehåll eller beredningsprocess som är godkänd för klass I eller klass II. Är båda cirklarna mörkgröna, som i det första exemplet, innebär det att samtliga delar är godkända för klass I. I det andra exemplet kan man se att 1/3 av beredningen är godkänd för klass I, medan de resterande delarna är godkänd för klass II. I en cirkel som är helt ljusgrön betyder det att alla beståndsdelar är godkända för klass II.

Är det en textil som är märkt med re-design är den gjord på återanvänt och överblivet material. Denna märkning kan även innehålla information om textilens beredning, och på så sätt ha en cirkel likt i de två första exemplen. Second hand-märkning innefattar textilier som är återanvända.

Hur skiljer sig klass I och klass II från varandra?

Båda klasserna uppfyller höga krav, men textilier som är märkta med klass II kan vara tillverkade med vissa avvikelser från den allra högsta kravnivån. Men de måste fortfarande vara producerade som ett bra alternativ ur miljösynpunkt. Läs mer om de olika märkningsprofilerna och klasserna i våra dokument ”Bra Miljöval Textil 2012:3” och ”Informationsblad om märkning Bra Miljöval Textil”som finns att ladda ner till höger på sidan.

> Read about Bra Miljöval in English

Få koll på miljömärkningarna

Här är märkningarna som är framtagna av en oberoende part och har högt ställda miljökrav.