Bra Miljöval textil och kläder

Bra Miljöval säkerställer att nyproducerade kläder och textilier tillverkas på ett hållbart sätt. Vi miljömärker även återanvända kläder och re-design.

Vi valde att certifiera våra Reuse Jeans med miljömärkningen Bra Miljöval för att visa på trovärdigheten av jeansens miljöprestanda som second hand-alternativ och göra våra konsumenter medvetna om det, vilket vi upplever stärker vår position som ansvarsfull denim-aktör på marknaden.
Kevin Gelsi, Hållbarhetskoordinator Nudie Jeans
Bra Miljöval Second hand är en av de mest seriösa miljömärkningarna inom modebranschen. Både vi och våra kunder kan känna sig trygga då Bra Miljöval är en oberoende miljömärkning. Vårt hållbarhetsarbete stärks genom att vara certifierade av Sveriges största miljöorganisation.
Caroline Hamrin, Ägare och grundare Arkivet

Miljömärkning av kläder och textilier

Att tillverka textilier kräver stora resurser i form av fiberråvara, färger, kemikalier, vatten och energi. Råvarorna ska genomgå många steg på vägen till färdig produkt, processer som kan ha en stor belastning på miljön. Det kan medföra att giftiga och hälsofarliga ämnen går ut orenade med avloppsvattnet eller med luften och skadar den omgivande miljön. 

Bra Miljöval och vår märkning säkerställer att nyproducerade kläder och textilier tillverkas på ett hållbart sätt. Vi ställer krav på hela produktionsprocessen från fiber till färdig produkt. Kemikalier, färger och processer skall vara hållbara både för miljön och för de personer som arbetar i produktionen, samt för konsumenten som slutligen använder plagget. Vi ställer till exempel krav på tvättning, färgning, tryckning eller om produkten behandlas för att bli mjukare eller skrynkelfri. Vi ställer också krav på rättvisa arbetsförhållanden och löner för de människor som producerar produkterna. 

Second hand och Re-design

Ett annat och enkelt sätt att göra konkret miljönytta är att återanvända och göra om kläder. När man återanvänder plagg sparar man massor med energi, kemikalier och vatten. Bra Miljöval vill underlätta för konsumenterna och stimulera företagen och har därför tagit fram märkningarna. Bra Miljöval Second Hand och Bra Miljöval Re-design. Re-designade produkter skapas av återanvänt material, produktionsspill eller nytt material som är miljömärkt. Om man skulle välja att trycka på produkten, eller göra någon annan form av behandling, måste färger, kemikalier och processer uppfylla kraven i kriterierna.

Den oberoende miljömärkningen

I dagsläget finns inte så många textilprodukter där oberoende miljömärkningar, som Bra Miljöval är, har ställt krav längs hela textilkedjan. En oberoende, eller tredjepartsmärkning, står helt fri från både säljare och köpare och kontrolleras i sin tur av internationella organ. När du väljer en textil produkt som är märkt med Bra Miljöval, gör du konkret miljönytta.

Bra Miljöval för textila produkter omfattar följande kategorier:

  • Fiber och Beredning
  • Second hand
  • Re-design
  • Re-design med Beredning

Nytillverkade produkter hamnar i kategorin Fiber och Beredning.

Det finns möjlighet att använda GOTS-certifikat som en del av ansökningsunderlaget för mer information se kriteriedokument. Mer detaljerad information om bland annat kraven i kriterierna och hur produkter med Bra Miljöval ska märkas hittar ni till höger på denna sida.  

Fördelar för konsumenten och företaget

Ett företag som väljer att märka sina produkter med Bra Miljöval har stora möjligheter att bli en föregångare på marknaden och tydligt visa att man värnar om både människor och miljön. Man kan visa på att och hur man skapar konkret miljönytta och bidrar till hållbar konsumtion vilket stärker ens varumärke och renommé. Som konsument kan man fråga efter och köpa textilprodukter som märkts av en oberoende märkning, som Bra Miljöval. Det driver på efterfrågan och ökar utbudet och gör på så sätt konkret miljönytta både på kort och lång sikt. Det är tillsammans vi kan förbättra världen.

Kontakta oss gärna

Om du vill veta mer om miljömärkning av textilier, kontakta oss gärna. Du hittar vår kontaktinformation till höger.

Märkningsprofiler för Bra Miljöval Textil 

Textiler som är märkta med Bra Miljöval kan vara det i olika omfattningar och på olika sätt beroende på produktens sammansättning. Den tillhörande informationen som finns under logotypen kan därför se olika ut. Textilier kan vara märkta med Re-design, Re-design med Beredning, Second hand eller med information om nya textiliers fiberinnehåll och beredningsprocess. 

Logotypen för Bra Miljöval kompletteras med en fylld cirkel för fiberinnehållet respektive beredning. De godkända och hållbara fibrerna delas in i två klasser (I &II) och markeras med procent i cirkeln. Exempelvis är ekologisk bomull klass I och bomull från Better Cotton Initiative klass II.

Cirkeln för Beredning är indelad i tre delar och representerar tre områden i produktionskedjan: 

Del 1 förbehandlingen då textilen ska bli ren

Del 2 eventuell färg tillsätts 

Del 3 efterbehandlingarna

I dessa tre delar kan även klassificering i I och II bli aktuell, men fortfarande uppfylls kraven för att kunna anses som en mindre miljöbelastande produkt och därmed bli miljömärkt.

Hur skiljer sig klass I och klass II från varandra?

Båda klasserna uppfyller höga krav, men textilier som är märkta med klass II kan vara tillverkade med vissa avvikelser från den allra högsta kravnivån. Men de måste fortfarande vara producerade som ett bra alternativ ur miljösynpunkt. Läs mer om de olika märkningsprofilerna och klasserna i våra dokument ”Bra Miljöval Textil 2012:3” och ”Informationsblad om märkning Bra Miljöval Textil”som finns att ladda ner till höger på sidan.

> Read about Bra Miljöval in English

 

Få koll på miljömärkningarna

Här är märkningarna som är framtagna av en oberoende part och har högt ställda miljökrav.