Transporter

Hitta miljömärkta produkter och tjänster

Här kan du söka efter produkter och tjänster märkta med Bra Miljöval.

Naturskyddsföreningen märker både godstransporter av varor och personresor med Bra Miljöval. För att få märkas ska en resa eller en godstransport ge liten klimatpåverkan, vara energieffektiv och ge låga utsläpp av kväveoxider, svaveloxider och kolväten.

Kriterierna ställer krav både på utsläpp vid körning av fordonet och av utsläpp vid produktion av bränslet eller elen som används för att driva fordonen.

Persontransporter 

Alla former av personresor kan märkas med Bra Miljöval. Det är själva resetjänsten som kan märkas, inte transportmedlet. Transporten kan också vara internationell.

Godstransporter

För att få ett bra mått på transporteffektiviteten ställs krav på utsläpp och energiförbrukning per tonkm. Med andra ord, mycket gods på ett fordon ökar chansen att klara kriterierna!

Energi- och utsläppsgränserna gäller inte enbart själva fordonet utan också tillverkning och distribution av det energislag som fordonet drivs med.