Ansökan om licens för värme och fjärrkyla

Vi vill med värmeenergi märkt med Bra Miljöval minska fjärrvärmens miljöpåverkan och nyansera den bild som ges av att fjärrvärmen är en enhetlig energikälla. Värme ger olika miljöpåverkan beroende på ursprung, bränslen och sättet källan transporteras och processas.

Vi vill även påverka biobränslesektorn så att uttaget av bränslen inte sker på bekostnad av biologisk mångfald eller social, kulturell och ekonomisk välfärd.

Kostnad

Kostnaden består av en ansökningsavgift (10 000 kr, samt 500 kr för varje produktenhet som ingår i ansökan) och en årlig kostnad (5 000 kr, samt en avgift om 0.0006 kr per försåld kWh). Läs mer om ändringsavgifter med mera i licensvillkoren.