Brottsplats Laver

I Laver i Norrbotten planeras Sveriges största dagbrott någonsin. Om planerna blir verklighet kommer en dalgång med skyddsvärda sjöar att utplånas och täckas med ett 100 meter tjockt lager giftigt gruvavfall. Nu är det upp till regeringen att stoppa gruvplanerna.

En hel dalgång skulle täckas av ett 100 m tjockt lager giftigt gruvavfall om det öppnades ett dagbrott i Laver. Till höger syns avfallet från Aitikgruvan.

Foto:

Christian Åslund & Nils Viklund

Det vidsträckta landskapet väster om Älvsbyn i Norrbotten korsas av sjöar och vattendrag. Här rinner Piteälven med sina mäktiga forsar, en av våra fyra skyddade nationalälvar. Älven och många av sjöarna i området är klassade som Natura 2000, ett europeiskt nätverk av områden med rik biologisk mångfald. Skogarna har gott om vilt och jakten ger ett viktigt bidrag till hushållet för många av dem som bor i och kring Älvsbyn. Här finns också Semijaur Njargs samebys vinterbetesmarker som har avgörande betydelse för att den traditionella renskötseln ska kunna fortleva.

Här vill gruvjätten Boliden starta en gigantisk koppargruva – Laver. Dagbrottet skulle bli Sveriges största någonsin och skulle få enorma konsekvenser för miljön:

  • En hel dalgång med flera skyddsvärda sjöar skulle utplånas.
  • Giftigt avfall från gruvan skulle resa sig mer än 100 meter över dagens marknivå. 
  • Totalt skulle gruvområdet förstöra 5 000 hektar natur.
  • Bara avfallet skulle med tiden att täcka flera tusen hektar –  mark som blir totalt ödelagd.
  • Avfallet skulle utgöra en risk för miljö och hälsa och måste övervakas för överskådlig framtid. 

Laver gruvaLaverbäcken skulle försvinna under gruvavfallet och 2,2 miljoner kubikmeter berg skulle behöva sprängas bort för att leda om vattnet runt gruvområdet.

Länsstyrelsen anser att en gruva är oförenlig med de höga naturvärdena och har sagt nej. Bergsstaten, den myndighet som ger tillstånd till gruvor, har också sagt nej med motiveringen att Boliden inte har sökt ett särskilt Natura 2000-tillstånd. Efter företagets överklagan ligger nu ärendet hos regeringen sedan januari 2017. 

Nästan all gruvbrytning sker i enorma dagbrott idag, med stora miljöskador som följd. Därför kallar vi miljöskadliga gruvor för brottsplatser trots att det som sker där är helt lagligt. 

Eftersom lagstiftningen inte ger tillräckligt skydd för naturen måste regeringen och ansvariga ministern Mikael Damberg agera och stoppa monstergruvan i Laver. Men det Sverige verkligen behöver är en skarpare gruvlagstiftning som sätter miljön före gruvindustrins intressen.

>>> Uppmana näringsminister Damberg att stoppa gruvan i Laver! Skriv ett meddelande till honom på Facebook.

Aitik - ett avskräckande exempel

För att bättre förstå vidden av en gruva i Laver kan vi i tanken färdas 15 mil rakt norrut, till koppargruvan Aitik som är Bolidens flaggskepp och i särklass största kassako. Där bryts idag hälften av all malm i Sverige.

Aitik-gruvan

- Aitikgruvan är ett enormt stort hål i marken, 450 meter djupt, två kilometer långt och en kilometer tvärs över. Det är lite kusligt, som ett månlandskap. Man måste se det med egna ögon för att verkligen fatta hur stort det är, säger Jonas Rudberg, sakkunnig gruvor på Naturskyddsföreningen.

Precis som i Aitik är halten koppar i Laver-malmen mycket låg, i genomsnitt 0,21 procent. Eftersom halterna är så låga skapas enorma mängder förorenat avfall som måste hållas åtskilt från grundvatten, sjöar och älvar i så kallade sandmagasin. År 2000 inträffade en olycka vid Aitiks magasin när den ena dammen brast. Hade också den andra dammen brustit hade katastrofen varit ett faktum. 

Aitiks magasin är 12 kvadratkilometer stort och växer med ofattbara 50 000 ton avfallssand varje dag.

Likheterna mellan de båda gruvorna är många – frånsett att gruvområdet i Laver planeras bli ännu större, i värsta fall dubbelt så stort.

Bli månadsgivare

Bli månadsgivare idag och stöd kampen för natur och miljö. Tillsammans har vi kraft att förändra.