Vi sammanfattar COP22 – så gick det

FN:s klimatmöte i Marrakech är nu över. Det inleddes i en anda av optimism, men präglades också av det amerikanska valet. I några enkla punkter sammanfattar vi det viktiga mötet.

Marrakech

PLUS:

1. Mer pengar till klimatanpassning. Ett antal länder, bland annat Sverige och Tyskland, lovar att bidra mer till utsatta länders finansiering av åtgärder för att anpassa sig till konsekvenser av klimatförändringar. 

2. Alla är fast beslutna om att hålla kursen. Trots de oroväckande signalerna om USA:s framtid inom klimatarbetet är oklart visar länder att de tror på Parisavtalet. Kina säger till exempel att de vill vara fortsatt ledande tillsammans med EU. 

3.  Storbritannien och Australien har ratificerat Parisavtalet under mötet i Marrakesh. Detta sänder viktiga signaler om att länder kommer att genomföra sina åtaganden.

4.  Regelboken färdig snabbare. Det regelverk som ska fastställa hur Parisavtalet ska implementeras ska färdigställas redan om två år  två år tidigare än planerat. 

 

MINUS:

1. Ländernas ambitioner för att minska koldioxidutsläppen är inte tillräckliga för att hålla temperaturen under 2 grader, varken före eller efter 2020. Det hade behövts ett konkret beslut med en tydlig tidsplan och arbetsprocess så att länderna ska hinna uppdatera och förbättra ambitionerna i sina nationella klimatplaner senast vid COP 24 2018. 

2. Klimatåtaganden som ska ske innan 2020 är för svaga. Kyotoprotokollets andra avtalsperiod har inte ratificerats av tillräckligt många länder än och är inte giltigt.

3. Osäkerhet kring klimatfinansiering pga att Trump sagt att USA inte ska bidra i framtiden och dels pga osäkerheten kring vilken roll anpassningsfonden kommer att ha framöver. Det riskerar att skada förtroendet mellan industriländer och utvecklingsländer.

4. EU har inte tagit den ledarroll som behövs. EU hade behövt öka sina ambitioner, men den energiplan/energiunion som läckte under mötet visade tvärt om att EU vill underlätta för ökad användning av kolkraft. 

Bli medlem - Rädda klimatet!

Vi är över 200 000 medlemmar som står upp för en tuffare klimatpolitik.