Välj planeten i EU-valet

Den 26 maj är det dags att välja vilka som ska representera Sverige i EU-parlamentet. Då avgörs hur en stor del av miljöpolitiken kommer att se ut de närmaste fem åren. Sveriges miljölagstiftning styrs nämligen på många sätt av beslut fattade på EU-nivå. Därför är det extremt viktigt att alla vi som bryr oss om miljö och klimat röstar i EU-valet. 

Vi har granskat hur de svenska EU-parlamentarikerna agerat i miljöfrågor de senaste fem åren. Dessutom har vi frågat alla partier hur deras miljöambitioner ser ut för framtiden. 

__________________________________________________________________________________________

Så mycket lovar partierna för miljön

Vi har frågat alla svenska partier i EU-parlamentet om hur deras miljöambitioner ser ut för den kommande mandatperioden.

Här är partierna som är bäst och sämst för miljön

Var står egentligen våra EU-parlamentariker i frågor relaterade till miljö och klimat? Vi har granskat!

Den 26 maj avgörs hur en stor del av hur miljöpolitiken kommer att se ut de närmaste fem åren. Här listar vi några av de viktigaste skälen till varför just du ska göra din röst hörd i EU-valet.

Det sägs att vi står inför ett ödesval och att resultatet i det kommande EU-valet är avgörande för bland annat klimat och biologisk mångfald. Men varför spelar egentligen just det här EU-valet så stor roll?

Lägg en minut på att få koll på vilka av de svenska parlamentarikerna som agerat bäst och sämst för miljön de senaste fem åren.

Den här sidan lyfter tolv frågor som är viktiga för ett hållbart samhälle. Materialet är framtaget för högstadiet och gymnasiet.

Hur går det egentligen till i EU-parlamentet? På vilka sätt kan en parlamentariker påverka politiken? Det är bara några av de frågetecken vi reder ut i den här texten.

EU- valet spelar stor roll för hur miljöpolitiken kommer se ut de kommande fem åren. Men hur har de svenska EU-parlamentarikerna agerat i frågor som handlar om miljö och klimat? Och hur ser egentligen partiernas miljöambitioner ut?