Välj planeten i EU-valet

Den 26 maj är det dags att välja vilka som ska representera Sverige i EU-parlamentet. Då avgörs hur en stor del av miljöpolitiken kommer att se ut de närmaste fem åren. Sveriges miljölagstiftning styrs nämligen på många sätt av beslut fattade på EU-nivå. Därför är det extremt viktigt att alla vi som bryr oss om miljö och klimat röstar i EU-valet. 

Vi har granskat hur de svenska EU-parlamentarikerna agerat i miljöfrågor de senaste fem åren. 

__________________________________________________________________________________________

Här är partierna som är bäst och sämst för miljön

Var står egentligen våra EU-parlamentariker i frågor relaterade till miljö och klimat? Vi har granskat!

Den 26 maj avgörs hur en stor del av hur miljöpolitiken kommer att se ut de närmaste fem åren. Här listar vi några av de viktigaste skälen till varför just du ska göra din röst hörd i EU-valet.

Det sägs att vi står inför ett ödesval och att resultatet i det kommande EU-valet är avgörande för bland annat klimat och biologisk mångfald. Men varför spelar egentligen just det här EU-valet så stor roll?

Hur går det egentligen till i EU-parlamentet? På vilka sätt kan en parlamentariker påverka politiken? Det är bara några av de frågetecken vi reder ut i den här texten.