Frågor och svar om bin

Det pratas om bin, pollinatörer och biologisk mångfald överallt just nu. Men hur ser situationen för bina egentligen ut och vad kan vi göra åt den? Här svarar vi på några av de vanligaste frågorna.

1. Vilka är hoten mot bina?

Det finns en rad orsaker till att bina minskar. De främsta är att deras livsmiljöer har försvunnit så att de idag har svårt att hitta tillräckligt med både pollen och nektar, bra boplatser och platser att övervintra på. Igenväxning av blommande marker och minskning av naturbetesmarker är viktiga faktorer. Dessutom används kemiska bekämpningsmedel inom jordbruket, vilket är skadligt för såväl bina som den biologiska mångfalden. Utmaningarna är olika viktiga i olika områden, men många gånger påverkas binas levnadsvillkor av att flera problem samverkar. Klimatförändringarna är också ett allvarligt hot mot vilda bin och biologisk mångfald genom förändringarna i livsbetingelser som de medför.  

2. Vad händer om bina försvinner?

För att vi ska få nya frukter och bär behöver växter pollineras. Växter tar antingen hjälp av vinden eller av insekter och andra djur för att flytta pollen från ståndare till pistill. Nästan 90 procent av alla blomväxter pollineras av djur (oftast insekter). Om bina försvinner  får det stora konsekvenser för vår framtid. Vi är nämligen helt beroende av bin och andra insekters livsviktiga arbete. Ungefär en tredjedel av den mat vi människor äter är pollinerad av dem. Det allvarliga läget för våra pollinatörer är ett tydligt exempel på hotet mot den biologiska mångfalden och vad det får för konsekvenser för oss människor och vår planet.

3. Hur är situationen för bina i Sverige?

I Sverige finns 270 olika arter av vilda bin. En tredjedel av dessa är på väg att försvinna – de är upptagna på den svenska rödlistan som hotade eller nära hotade. Dessutom finns 13 arter av vilda bin som inte påträffats på lång tid – dessa kan redan vara utdöda i landet. Situationen är så allvarlig för vilda bin och många andra pollinatörer eftersom det under lång tid skett en stor förändring av deras livsmiljöer – variationsrika blommande marker har minskat genom igenväxning av livsmiljöer, minskat naturbete och kemisk bekämpning i jordbruket, mm.

4. Vad gör Naturskyddsföreningen för bina?

Vi driver på regeringen för att de ska stötta jordbrukare att ställa om till ekologiskt. Eko gynnar nämligen bin och andra pollinatörer. Vårt arbete har bidragit till att det idag produceras och säljs mer ekologisk mat. Vi ser också till att lagstiftningen i EU och Sverige blir mer bivänlig. Tack vare Naturskyddsföreningen har lagstiftningen för vissa bekämpningsmedel som är farliga för bin skärpts. Vi lyckades nyligen stoppa användningen i Sverige av ett av de farligaste gifterna bland neonikotinoider. Våra lokala kretsar runt om i landet arbetar hårt för att vårda ängsmarker och få kommuner att anta aktionsplaner för bin. Gräsytor, planteringar och vägkanter har stor potential att förvandlas till blommande marker. Med kampanjen ”Operation: Rädda bina” engagerar vi människor över hela Sverige att göra räddningsinsatser för bina. Målet är att vi tillsammans ska göra minst 10 000 räddningsinsatser för bin och andra livsviktiga pollinatörer – som att göra om en del av gräsmattan till äng, sätta upp vildbihotell och plantera bivänliga blommor. Rapportera in din räddningsinsats på www.räddabina.nu. 

5. Vad kan jag som privatperson göra för att hjälpa till?

En hel del faktiskt. Gör om en bit av gräsmattan till äng, bygg och sätt upp ett vildbihotell och plantera bivänliga blommor i din trädgår eller balkonglåda. Köp ekologisk mat och skippa bekämpningsmedel i trädgården. Rapportera in din räddningsinsats på www.räddabina.nu så bidrar du till viktig medborgarforskning om bin och biologisk mångfald. Då får du dessutom en påse med ängsfröer skickad till dig. 

6. Vilka blommor ska jag plantera som bina gillar mest? 

Olika bin föredrar olika blommor under olika delar av den blommande säsongen. Rapporterar du in dina insatser på www.räddabina.nu får du en påse med ängsfröer skickat med posten. Här följer några blommor som bin gillar: Kantnepeta, kattmynta, myskmalva, lungört, stjärnflocka, blodnäva, grekvädd, röd solhatt, veronika, anisisop, strålrudbeckia, kärleksört, timjan, kungsmynta, mejram, isop, stenkyndel, gräslök, gul fetknopp, rölleka, blåklint, gurkört, honungsfacelia, luddvicker, ringblommor, bovete, koriander, perserklöver och blodklöver. Läs mer här.

Blommor som bör undvikas: Fyllda blommor som är förädlade för sin prakt har ofta förlorat sin pollen och nektar och är därmed helt odugliga för bin och andra pollinatörer. Det gäller till exempel fyllda dahlior, hortensior och rosor. De är vackra men värdelösa! Undvik också invasiva arter, exempelvis blomsterlupin och andra växter som kommit hit med mänsklig hjälp och som konkurrerar ut inhemska arter.

7. Varför är ekologisk odling bra för bina?

Det ekologiska jordbruket bidrar till fler bin, humlor och fjärilar än det oekologiska. Det beror bland annat på att det ekologiska jordbruket skapar mer blommor och mångfald i landskapet, att giftiga bekämpningsmedel och konstgödsel är förbjudna och att betande djur gynnar artrikedomen.

8. På vilket sätt är bekämpningsmedel skadligt för bin?

Användningen av giftiga bekämpningsmedel är en bidragande orsak till den dramatiska minskningen av insekter i världen. Vilda bin är i många fall ännu känsligare för gifter än honungsbin. Därför kräver vi förbud mot giftiga bekämpningsmedel som skadar bin och andra pollinatörer.

Lär mer om kemiska bekämpningsmedel:
Effekterna av bekämpningsmedel
Läs mer om vårt arbete om jordbruk och bekämpningsmedel

9. Vad är ”Operation: Rädda bina”?

Vi är beroende av bin och andra insekters livsviktiga arbete. Ungefär en tredjedel av den mat vi människor äter är pollinerad av vilda pollinatörer. Inom Naturskyddsföreningens kampanj “Operation: Rädda bina” görs många viktiga räddningsinsatser. Till exempel kan du låta en del av gräsmattan bli äng, plantera bivänliga blommor eller bygga ett vildbihotell. Att köpa ekologisk mat och välja bort kemiska bekämpningsmedel är också viktiga insatser. När vi är många som tar ställning för bina ökar vi trycket på politiker och företag att göra mer för att bidra till en bivänlig värld. Genom att rapportera in räddningsinsatser för bina bidrar du också med kunskap till forskningen om hur vi kan gynna den biologiska mångfalden. Vi skickar en fröpåse med ängsfröer till alla som rapporterar in en räddningsinsats — så långt lagret räcker. Det här medborgarforskningsprojektet sker tack vare ett samarbete med Postkodlotteriet. Naturskyddsföreningen ställer också följande fyra krav på våra politiker: 

1. Stöd ekologiskt jordbruk och naturbete

2. Förbjud bekämpningsmedel som skadar bin

3. Gör bortglömda grönytor till blommande marker

4. Anta en aktionsplan för bina i varje kommun

Läs mer om Naturskyddsföreningens krav

10. Vad gör Naturskyddsföreningen av de pengar som samlas in till ”Operation: Rädda bina”?

Stödet som samlas in i kampanjen Operation: Rädda bina går till vårt arbete för biologisk mångfald i allmänhet och aktiviteter som gynnar bin och andra pollinatörer i synnerhet. Vi har experter som arbetar med att påverka våra politiker i Sverige och EU för att minska hoten mot bin och andra pollinatörer. Just nu arbetar vi för att stoppa användningen av neonikotinoider – som är livsfarliga för bin. Vi arbetar för ekologiskt jordbruk, som är gynnsamt för bin och andra pollinatörer. Vårt arbete har bidragit till den stora ökningen för ekologisk mat! Genom att folkbilda kring hur hotet mot bina ser ut, får vi fler människor att engagera sig och söka kunskap. På så sätt ökar vår påverkanskraft mot makthavare, både politiker och företagsledare. Våra lokala kretsar gör ett viktigt arbete med att vårda ängsmarker på många platser runt om i landet, och påverkar sina kommuner att bli mer bivänliga. En del av pengarna går till inköp och distribution av ängsfröer, som vi skickar ut till alla som vill hjälpa till. 100 kr räcker till att odla fem kvadratmeter äng.

11. På vilket sätt bidrar ”Operation: Rädda bina” till forskningen?

I det här projektet samarbetar Naturskyddsföreningen med forskningsinstitutioner vid Lunds universitet, Svenska Lantbruksuniversitetet i Uppsala samt vid universiteten i Umeå och Göteborg. De aktiviteter för att gynna vilda bin som allmänheten rapporterar i följs upp med enkätfrågor och annan kommunikation som tagits fram i samråd med forskarna.

Några viktiga länkar:

Gör om gräsmattan till äng

Gör en sandbädd för vilda bin

Plantera bivänliga blommor (inkl växtlista)

Våra fyra krav till politikerna för att rädda bina

Faktablad och skolmaterial om bin

Vår informationsfilm om bin

Rädda bina

Stöd vårt arbete för bin och humlor.