Feed

Sommar, sol och ... algblomning

Cyanobakterierna som oftast orsakar de sk algblomningarna, har en speciell förmåga att binda det kväve de behöver från luften. ‎Det ger dem ett övertag framför alger.

Bakterierna växer till under perioder av lugnt väder med höga vattentemperaturer. Då syns de som bruna gryniga strimmor på vattenytan. När de dör skiftar de i blågrönt - cyano, därav deras namn. ‎I grunda vikar både på väst och östkusten kan vissa alger också bilda tjocka flytande mattor.

På SMHI kan du följa utvecklingen av och prognoser för algblomningen.

Algblomningen påverkar livet i havet negativt på många sätt:

 • Algmattor skuggar de grunda bottnarna och gör så att tång och växter, som tex ålgräs, inte längre trivs där. Detta påverkar i sin tur vilka djur som kan leva där och produktionen av fisk.
 • När de blommande bakterierna och algerna faller till botten i stora mängder och bryts ner skapas syrebrist som dödar bottenlevande djur och fiskar. Vid syrebrist frigörs också fosfor från sedimenten vilket förvärrar övergödningen.

För människor och husdjur är det klokt att undvika att bada i algsoppor av cyanobakterier. En del av bakterierna tillverkar gift som framförallt kan ge hudirritationer, illamående och kräkningar. Gifterna förstörs inte vid kokning, använd därför inte heller vattnet till matlagning.‎

Folkhälsomyndigheten har skrivit mer om alger och eventuella symptom på förgiftning.

Ekologiskt kan minska problemen

De största antropogena källorna, dvs skapade av oss människor, till övergödningen är jordbruk, trafik och avlopp. Naturskyddsföreningen arbetar därför för skärpa kvävereningskraven på fartyg, för ett bättre system för att åtgärda alla dåliga enskilda avlopp, och för att minska läckaget av näring från jordbruket. Det senare kan politiker tex göra genom att införa en skatt på konstgödsel.

Men att sjöar och hav växer igen av slemmiga alger har inte bara att göra med övergödningen. Även kemikalier, bla bekämpningsmedel från det o-ekologiska jordbruket, som hamnar i vattnet kan slå ut djurplankton och viktiga växter, så att algerna får fritt spelrum.‎ Därför kan du hjälpa till att minska algblomningen genom att välja ekologiskt i butiken.

Det ekologiska jordbruket är ett steg mot ett friskare hav, läs mer om varför det är så.

Naturskyddföreningen arbetar för att rädda Östersjön, läs mer om vad vi vill göra för ett friskare hav.

Verksamhetsområde: 
Call to action - standard: 
Artikeltyp: 
Visa författare: 
Promo-text: 
Med varma, lugna sommardagar kommer också massförökningen av alger och cyanobakterier. Övergödningen av våra vatten leder till algmattor ‎i vikar och rabarbersoppa i våra hav.
Länktext: 
Läs mer
Call to action - sidebar: 

Gul, gullig och god på mackan

När du plockat kantareller ska de inte förvaras i en plastpåse. En luftig korg är bäst. Rensa kantarellerna genom att borsta bort skräp och skära dem i mindre bitar om de är stora. Kolla så det inte finns insekter i foten. Skölj svampen lite om de fortfarande är smutsiga, men det är inte nödvändigt.

Kantareller kan förvaras rensade i kylskåp ett par dagar. För att frysa in: Lägg svamparna i en kastrull, hetta upp så de avger vatten. Låt svalna och frys in i spadet. Kantareller innehåller rätt mycket vatten, så de kan vara svåra att torka om man inte har tillgång till en svamptork.

falsk kantarell

Falsk kantarell, gul, men varken god eller farlig.

Svamp - en doldis värd att värna

Den största delen av året lever kantareller och andra svampar i det fördolda, under jorden. Den del av svampen som vi plockar är fruktkroppen som växer ut från det stora stunderjordiska ”fruktträdet”. Det är ett gigantiskt nätverk, mycel, av tunna trådar som kallas hyfer eller svamptrådar.

Träd och svampar lever i ömsesidigt beroende och hjälper varandra. Utan skog och träd skulle vi inte ha några svampar. Just kantareller lever ihop med flera olika träd. Många svampar är knutna till en viss trädart. Ibland märks det på namnet som björksopp eller tallblodriska. Genom ett samspel mellan svamptrådarna och trädens rötter, mykorriza, får svampen energi av trädet, som i sin tur får näringsämnen av svampen. Så lever de i ömsesidigt beroende och hjälper varandra.

Svampar kan rädda skog

Många svampar har en betydelsefull roll i naturvårdsarbetet. De berättar att ett naturområde är värdefullt och skyddsvärt. Sådana svampar brukar kallas ”signalarter”. Ofta är en svamp ett tecken på att en viss sorts träd funnits på en plats under en lång, sammanhängande tid. Även om det finns svampar som trivs i många olika miljöer, måste vi se till att det finns gamla träd och relativt orörda skogar kvar i naturen om vi vill plocka svamp också i framtiden. 

Kantareller kan man hitta på lite olika platser som till exempel stig- och dikes- och kärrkanter, men också i fuktiga sänkor uppe på berg i renlav. 

Svamp - en kulinarisk högtidsstund

Kantarellmackor hör till höstens högtidsstunder i människoköket, men även många smådjur gillar att äta av svamparna. Somliga äter av sporerna.Just kantareller angrips sällan av insekter även om det händer att då och då att gula knäpparlarver inne i svampens fot.

I soppar som har små rör under hatten, till exempel Karl Johan, trivs flera sorters små myggor tillsammans med olika typer av flugor, sniglar och skalbaggar.

På svamparnas hattar kan man ibland se hur fåglar, ekorrar eller andra gnagare lämnat märken när de tagit en smakbit.

Smarrig kantarellmacka för alla

Skär kantareller i mindre delar. Fräs smör (eller annat stekfett) i en stekpanna. Häll i svampen. Smaken förstärks av fettet. Låt det fräsa i pannan tills vätskan är borta. Svamparna ska knäppa i pannan.

Klicka eventuellt i lite mer fett om svampen ser torr ut. Salta försiktigt och droppa försiktigt lite, lite soja över svampen. Rör om.

För stuvning: Häll över lite grädde. Låt den koka ihop med svampen.

Lägg svampen på bröd – Enklast är att bara lägga stekt svamp på knäckebröd. Kan kompletteras med lite finklippt persilja.

De stekta svamparna, eller stuvningen, kan också fördelas på på mjukt bröd. Strö över lite riven ost och sätt in i varm ugn, 200 grader. Låt osten smälta.

Ät gärna med lite grönsallad och en näve blåbär till efterrätt.

Verksamhetsområde: 
Call to action - standard: 
Artikeltyp: 
Visa författare: 
Fotograf: 
Thinkstock
Bildtext: 
Kantareller är lätta att känna igen och jättegoda att äta.
Promo-text: 
Nu finns det kantareller i skogen. Våga testa en kantarellmacka även om du aldrig gjort det förut. Vi har tips på var kantareller kan växa och ett enkelt, gott recept.
Länktext: 
Läs mer
Call to action - sidebar: 

Samma land, inte samma rättigheter

Samarbetet sammanför det samiska civilsamhället, Civil Rights Defenders och Naturskyddsföreningen och syftar till att stärka samers mänskliga rättigheter genom att öka samers egenmakt och inflytande över användningen av land och vatten i Sápmi.

Representanter för samiska organisationer och enskilda samiska aktivister konsulterades under samarbetets inledande planering. Ca tio personer kommer ingå i en samisk referensgrupp som är delaktig i att definiera hur samarbetet ska utföras. Möten och kontinuerlig dialog med samer och samiska organisationer pågår under hela samarbetet för att samla in olika samiska perspektiv, till exempel geografiskt och med praktiska eller akademiska kunskaper i aktuella frågor.

Sverige har över flera regeringar visat att de gärna ser Sverige som en global fanbärare för mänskliga rättigheter och som ett föregångsland på miljöområdet. Samtidigt respekterar Sverige inte sitt eget urfolk och dess mänskliga rättigheter, bland annat genom att inte ansluta sig till ILO-konventionen 169 i fråga om samers urfolksrättigheter. FN har vid ett flertal tillfällen kritiserat Sverige för ett bristande engagemang för samers rättigheter.

Exploateringen av resurser som mineraler och skog fortsätter i Sápmi, vilket leder till att samers möjligheter att påverka markanvändningen och den egna framtiden begränsas.

I Almedalen 2017 sattes frågan om rätten till marken i fokus under ett seminarium med Civil Rights Defenders, Naturskyddsföreningen och Sametinget. Vilka är konsekvenserna av storskalig exploatering, otydlig lagstiftning och undermålig påverkansrätt för miljö, samiska näringar och kultur? Och hur ser kopplingen ut till mänskliga rättigheter?

Projektet finansieras av Postkodlotteriet.

Verksamhetsområde: 
Call to action - standard: 
Artikeltyp: 
Visa författare: 
Länktext: 
Läs mer

Farliga PFAS-ämnen i analyserade sminkprodukter

PFAS, en förkortning för högfluorerade ämnen, per- och polyfluorerade alkylsubstanser,  är en stor grupp vatten- och smutsavstötande kemikalier som finns i många vardagsprodukter. De används som ytbehandling i till exempel, kläder, skor och stekpannor. De mest omtalade källorna till PFAS i miljön har hittills varit brandskum och skidvalla. De produkter som vi låtit analysera är kosmetiska produkter som används direkt på huden.

– PFAS-ämnen är en prioriterad fråga i Sverige och internationellt. Både forskare och myndigheter uppmanar företag att fasa ut dessa ämnen. Att vi hittar välkända och erkänt farliga PFAS i kosmetiska produkter visar på hur vitt spritt problemet är och varför det är viktigt att göra någonting åt det så fort som möjligt. Därför gjorde vi den här undersökningen, säger Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare.

I djurförsök har några av PFAS-ämnena orsakat leverskador, påverkat immunförsvaret och försämrat förmågan att få ungar. Vissa är misstänkt cancerframkallande. PFAS ger inga akuta hälsoproblem, men de kan lagras i kroppen och det finns misstankar om att en lång tids exponering kan öka risken för negativa effekter. Trots detta är endast ett fåtal reglerade. Det är idag fritt fram att använda de flesta PFAS i konsumentprodukter som kosmetika.

– Det är väldigt svårt för en enskild konsument att undvika alla dessa ämnen. Det finns över 3 000 olika på marknaden. Vi vill att lagen ändras så att hela gruppen PFAS-ämnen förbjuds i konsumentprodukter, men också att de företag som använder PFAS i sina produkter går före och tar bort dem redan nu, betonar Karin Lexén.

Så här gjorde vi undersökningen

Naturskyddsföreningen skickade in 22 kosmetiska produkter med PFAS i innehållsförteckningen till IVL Svenska Miljöinstitutet för analys. Produkterna kommer från olika kända varumärken och är ett slumpmässigt utvalt stickprov. De valdes ut för att någon typ av PFAS anges i produkternas innehållsförteckning.

Analysen gjordes för att se om produkterna innehåller någon annan PFAS än den som angivits. Totalt letade vi efter 16 stycken olika PFAS. Resultatet visade att 20 av 22 produkter innehöll PFAS som inte anges på produkten. 17 produkter innehöll PFOA, ett PFAS-ämne som är klassat som misstänkt cancerframkallande.Ytterligare två erkänt hälsoskadliga PFAS-ämnen, PFNA och PFDA, hittades i produkterna. Ett av dem finns i tio produkter det andra i 12.

Undersökningen visar att vissa kosmetiska produkterna innehåller halter av oredovisade PFAS som är jämförbara med halter som hittats i vissa skidvallor och brandskum.

> KEMIs rapport om halter i brandskum

> Vetenskaplig publikation om halter i skidvalla

> Japansk vetenskaplig studie där forskare hittat liknande halter av oredovisade PFAS som i vår undersökning

De tre produkterna med högst halter PFAS i undersökningen är:

 • The Body Shop, Fresh Nude Foundation
 • The Body Shop, Shade Adjusting Drops
 • Lumene, Nude perfection fluid foundation

> Läs hela listan med testade produkter rankade efter PFAS-föroreningar

Vår undersökning är endast ett stickprov. Halterna av PFAS i dessa varumärken kommer troligen att variera mellan olika produktionstillfällen och i olika flaskor. Dessa resultat behöver därför inte vara representativa för ett helt varumärke eller produkt över tid.

De flesta PFAS är idag tillåtna att tillsätta som ingredienser i kosmetiska produkter. Ett fåtal är förbjudna i kosmetika, men får förekomma som oavsiktliga föroreningar. Företagen i vår undersökning har inte brutit mot lagen. Naturskyddsföreningen anser att lagstiftningen borde skärpas omgående och uppmanar företagen att gå före genom att redan nu fasa ut alla PFAS.

Alla de varumärken som våra stickprov hämtades från säljer också liknande produkter som inte innehåller PFAS.Det visar att det går att tillverka smink och hygienprodukter av hög kvalitet utan att använda PFAS-ämnen. Därför uppmanar Naturskyddsföreningen branschen att genast ta bort PFAS från kosmetiska produkter. Vidare uppmanar Naturskyddsföreningen politiker och myndigheter att verka för ett gruppförbud för PFAS-ämnen i konsumentprodukter.

För den enskilde konsumenten är Naturskyddsföreningen råd att fråga efter PFAS-fria produkter och hålla utkik efter ord i innehållsförteckningen som innehåller ”Perfluoro” eller ”poly…fluoro”.

De PFAS-ämnen vi har hittat i kosmetika har följande namn på innehållsförteckningarna:

 • C9-15 Fluoroalcohol phosphate
 • Ammonium C6-16 Perfluoroalkylethyl Phosphate,
 • Polyperfluoroethoxymethoxy difluoroethyl PEG phosphate,
 • Polyperfluoromethylisopropyl ether,
 • Perfluorononyl dimethicone,
 • Polytef
 • Polytefum
 • PTFE

Artikeltyp: 
Visa författare: 
Länktext: 
Läs mer
Call to action - sidebar: 

Farliga PFAS-ämnen i analyserade sminkprodukter

PFAS - en förkortning för högfluorerade ämnen, per- och polyfluorerade alkylsubstanser - är en stor grupp vatten- och smutsavstötande kemikalier som finns i många vardagsprodukter. De används som ytbehandling i, till exempel, kläder, skor och stekpannor. De mest omtalade källorna till PFAS i miljön har hittills varit brandskum och skidvalla.

De produkter som på Naturskyddsföreningens uppdrag nu analyserats är kosmetiska produkter som används direkt på huden.

– PFAS-ämnen är en prioriterad fråga i Sverige och internationellt. Både forskare och myndigheter uppmanar företag att fasa ut dessa ämnen. Att vi hittar välkända och erkänt farliga PFAS i kosmetiska produkter visar på hur vitt spritt problemet är, och varför det är viktigt att göra någonting åt det så fort som möjligt. Därför gjorde vi den här undersökningen, säger Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare.

I djurförsök har några av PFAS-ämnena orsakat leverskador, påverkat immunförsvaret och försämrat förmågan att få ungar. Vissa är misstänkt cancerframkallande. PFAS ger inga akuta hälsoproblem, men de kan lagras i kroppen och det finns misstankar om att en lång tids exponering kan öka risken för negativa effekter.  Trots detta är endast ett fåtal reglerade. Det är idag fritt fram att använda de flesta PFAS i konsumentprodukter som kosmetika.

– Det är väldigt svårt för en enskild konsument att undvika alla över 3 000 olika PFAS-ämnen som finns på marknaden. Vi vill att lagen ändras så att hela gruppen PFAS-ämnen förbjuds i konsumentprodukter. Vi vill dessutom att de företag som använder PFAS i sina produkter går före och tar bort dem redan nu, säger Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare.

Så här gjorde vi:

Naturskyddsföreningen skickade in 22 kosmetiska produkter med PFAS i innehållsförteckningen till IVL Svenska Miljöinstitutet för analys. Produkterna kommer från olika kända varumärken och utgör ett slumpmässigt utvalt stickprov. De valdes ut för att någon typ av PFAS anges i produkternas innehållsförteckning.

Analysen gjordes för att se om produkterna innehåller någon annan PFAS än den som angivits. Totalt letade vi efter 16 stycken olika PFAS. Resultatet visade att 20 av 22 produkter innehöll PFAS som inte anges på produkten. 17 produkter innehöll PFOA, ett PFAS-ämne som är klassat som misstänkt cancerframkallande. Ytterligare två erkänt hälsoskadliga PFAS-ämnen, PFNA och PFDA, hittades i produkterna. Ett av dem fanns i tio produkter det andra i 12.

Undersökningen visar att vissa kosmetiska produkterna innehåller halter av oredovisade PFAS som är jämförbara med halter som hittats i vissa skidvallor och brandskum.

De tre produkterna med högst halter PFAS i undersökningen är:

The Body Shop, Fresh Nude Foundation
The Body Shop, Shade Adjusting Drops
Lumene, Nude perfection fluid foundation

Vår undersökning är endast ett stickprov. Halterna av PFAS i dessa varumärken kommer troligen att variera mellan olika produktionstillfällen och i olika flaskor. Dessa resultat behöver därför inte vara representativa för ett helt varumärke eller produkt över tid.

Alla de varumärken som våra stickprov hämtades från säljer också liknande produkter som inte innehåller PFAS. Det visar att det går att tillverka smink och hygienprodukter av hög kvalitet utan att använda PFAS-ämnen. Därför uppmanar Naturskyddsföreningen branschen att genast ta bort PFAS från kosmetiska produkter. Vidare uppmanar Naturskyddsföreningen politiker och myndigheter att verka för ett gruppförbud för PFAS-ämnen i konsumentprodukter.

>Läs faktablad om hur vi gjorde undersökningen - och resultaten
>Läs mer om PFAS i smink

Kontakt:
Eva-Lena Neiman, presskommunikatör, Naturskyddsföreningen, 070 794 04 07

Verksamhetsområde: 
Artikeltyp: 
Visa författare: 
Länktext: 
Läs mer
Call to action - sidebar: 

Miljöanpassning av vattenkraften livsviktig för många hotade arter

– Det är bra att förslaget äntligen är klart säger Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare. Att förbättra nuvarande process är helt nödvändigt för att nå de svenska miljömålen, rädda många hotade arter och uppfylla kraven i EU:s ramdirektiv för vatten.

Vattenkraften lyder idag i praktiken under 1918 års vattenlag som innebar tillstånd utan tidsbegränsning och varken krävde miljöanpassningar eller minimitappningar. Av Sveriges cirka 2 000 vattenkraftverk har därför bara cirka 2 procent fungerande passager för upp- och nedströms vandring av fisk. Många kraftverk saknar också helt tillstånd.

– Det är bra att regeringens förslag uttryckligen säger att vattenkraftverk inte får äventyra möjligheten att uppnå miljöbalkens miljökvalitetsnormer för vatten eller försämra vattenkvaliteten, säger Ellen Bruno, sakkunnig på Naturskyddsföreningen. Det betyder i praktiken att det är vattendragens miljötillstånd som avgör vilka åtgärder som behövs för att rädda hotade arter som till exempel flodpärlmussla, ål och lax.

Enligt lagförslaget ska en nationell prövningsplan göra avvägningar mellan behovet av miljöåtgärder och elproduktion, ange vilka kraftverk som bör prövas tillsammans och när prövningarna ska ha påbörjats. En sådan prioritering anser Naturskyddsföreningen är rimlig. Däremot anser inte föreningen att de kraftverk som idag helt saknar tillstånd ska få fortsätta bedrivas i väntan på prövningen.

– Vi vill inte ha ett moratorium för tillståndslösa kraftverk eftersom det kommer att lägga en död hand över länsstyrelsernas tillsynsarbete, säger Karin Lexén. Prövning av tillståndslösa kraftverk och dammar är en av få myndighetsinsatser som idag ger konkreta resultat i miljön. De konflikter som finns runt vissa kraftverk beror främst på att både prövning och miljöförbättrande åtgärder kostar mycket för kraftverksägarna. Så fort den solidariska fond som de stora energibolagen utlovat är på plats, kommer en stor del av dessa problem att försvinna. Moratoriet kommer bara att i onödan försena processen.

Kontakt:
Eva-Lena Neiman, presskommunikatör, Naturskyddsföreningen, 070 794 04 07

Verksamhetsområde: 
Artikeltyp: 
Visa författare: 
Länktext: 
Läs mer

Organisationer markerar mot NMR i Almedalen – för demokrati och mångfald

Bakgrunden är ilska och oro över att NMR tillåts presentera sitt partiprogram, dela ut flygblad och agitera under Almedalsveckan. Organisationerna bakom uttalandet anser att NRM utgör ett hot mot den öppna demokratin och att deras närvaro i Almedalen leder till oro och osäkerhet.

Vi genomför dock våra arrangemang eftersom det är viktigt att NMR inte ges möjlighet att påverka hur och var det offentliga samtalet förs. Almedalsveckan är ett unikt och viktigt forum för att mötas, dela idéer, kunskap och erfarenheter.

Gemensamt uttalande

Vi är djupt oroade och upprörda över att Nordiska motståndsrörelsen, NMR, kommer att vara på plats under Almedalsveckan i sommar. NMR:s avsikt är att presentera sitt partiprogram, att dela ut flygblad och agitera. Denna nazistiska och våldsbejakande gruppering utgör ett hot mot vår öppna demokrati. Grupperingens närvaro i Almedalen leder till oro för incidenter och såväl psykiskt som fysiskt våld mot enskilda.

Vi har beslutat att genomföra våra arrangemang och vårt deltagande under 2017 års Almedalsvecka. Detta är ett unikt och viktigt forum för delande av idéer, kunskap och erfarenheter och för diskussioner om utmaningar för och lösningar på samtidens utmaningar. Det är bra, men också självklart, att NMR inte ingår i det officiella programmet under Almedalsveckan. Vi beklagar att NMR har fått tillstånd att hyra mark och bedriva aktiviteter, men tänker inte låta oss hindras eller begränsas av detta. NMR ska inte ges möjlighet att påverka hur och var det offentliga samtalet förs.

Demokrati samt respekt för mänskliga rättigheter och mångfald är grundförutsättningar för vår verksamhet. Som en del av det civila samhället avser vi att markera mot NMR:s och andra odemokratiska rörelsers aktiviteter för att inskränka demokrati och mångfald, under Almedalsveckan såväl som i andra sammanhang. Vi kommer att på olika sätt göra det vi kan för att framhäva vikten av mångfald, respekt för mänskliga rättigheter och för det öppna demokratiska samhället.

Afrikagrupperna
Forum Syd
IM, Individuell Människohjälp
Kvinna till Kvinna
MyRight
Naturskyddsföreningen
Olof Palmes Internationella Center

Pingstmissionens Utvecklingssamarbete (PMU)
Refugees Welcome Stockholm
RFSU, Riksförbund för sexuell upplysning

Rädda Barnen
Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Svenska Missionsrådet
Union to Union
Världsnaturfonden WWF
We Effect

Läs mer om program och aktiviteter under Almedalsveckan på respektive organisations webbplats.
> Här finns Naturskyddsföreningens program i Almedalen

Artikeltyp: 
Visa författare: 
Länktext: 
Läs mer

Debattreplik om klimat och byggande: "Ni sänker nivån med felaktiga påståenden"

Ek och Sjöö påstår att miljörörelsen gör allt för att försvåra tillgång till trä. Detta påstående är lika anmärkningsvärt som felaktigt. Problemet handlar inte främst om tillgången till råvara. Det handlar snarare om vad råvaran används till och, framför allt, på vilket sätt den tas ut ur skogen.

Att ställa ett miljömål, klimat, mot flera andra mål strider inte bara mot regeringens ambitioner utan är direkt oansvarigt gentemot hela samhället. Alla mål ska nås, här behövs en förändrad attityd inom skogsbranschen. Brukandet av skogen måste ske hållbart och anpassas till ekosystemens ramar. Flera miljökvalitetsmål som rör skogen bedöms inte kunna nås med dagens styrmedel, ändå fortsätter skogsbruket att förstöra livsmiljöer för skogens cirka 900 hotade arter.

Skogen har potential att ge klimatnytta genom att ersätta klimatbelastande material, störst genom att bygga in kol i långlivade produkter såsom byggnader. Detta fungerar endast om förnybart material verkligen ersätter icke förnybart, inte går utöver. Idag används dock större delen av råvaran till kortlivade produkter. Ska skogen räcka för samhällets alla mål krävs minskad resursförbrukning, ökad hushållning och effektivisering.

Vi har stora utmaningar framför oss för att nå mål om såväl biologisk mångfald som klimat. Men istället för att öppna upp för en dialog om hur skogen bäst kan användas, sänker Ek och Sjöö debattnivån till botten genom att helt felaktigt och ogrundat peka ut hela den svenska miljörörelsen som motståndare till att använda trä som byggnadsmaterial.

Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen
Peter Westman, naturvårdschef, Världsnaturfonden WWF

>Deltag i debatten på Aftonbladet

Artikeltyp: 
Visa författare: 
Länktext: 
Läs mer

Stort genomslag för Naturskyddsföreningens ”Operation Giftfri Förskola”

Förutom den 168 kommunerna är ytterligare 28 kommuner är i en uppstartsfas. Eftersom flera stora kommuner med många kommunala förskolor arbetar med frågan innebär sammanställningen att minst 73 procent av landets kommunala förskolor är, eller är på gång att bli, fria från kända farliga kemikalier. Genomslaget för ”Operation Giftfri Förskola” har blivit mycket större och gått mycket snabbare än vad Naturskyddsföreningen hade vågat hoppas på när projektet lanserades.

– Att så många arbetar med att ta bort farliga kemikalier är inte bara glädjande för oss som förening, utan en stor vinst för hela samhället! Det är otroligt bra att produkter och material som innehåller kända farliga kemikalier försvinner från barnens inomhusmiljö, säger Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare.

I takt med att ny kunskap tillkommer om alla de tusentals olika kemikalier som kan finnas i konsumentprodukter, blir nya ämnen klassade som farliga på grund av hur de påverkar hälsa och/eller miljö.  När sådan ny lagstiftning kommer på plats är det viktigt att tillämpa lagen konkret i vardagsmiljön så att gamla saker som inte längre klarar de nya kraven fasas ut ur verksamheter för barn, som förskolor.

I praktiken ute på förskolorna innebär arbetet att ta bort gammal elektronik, möbler med farliga flamskyddsmedel och gammal plast med idag förbjudna mjukgörare.

– Barn är extra känsliga under eftersom de hela tiden växer och utvecklas. De får också i sig mer farliga kemikalier än vuxna eftersom de äter och dricker mer i förhållande till sin kroppsvikt. Dessutom stoppar små barn ofta fingrarna i munnen.
Att arbetet gett mätbart resultat bekräftar en nyligen publicerad undersökning från Stockholms stad. Den visar att halten farliga kemikalier minskat i såväl damm på förskolor samt i urin hos förskolebarn.

Det stora engagemanget hos såväl personal, myndigheter, kommuner, näringsliv som ideella krafter. i kombination med att lagstiftningen tvingat bort värstingkemikalierna från marknaden, har tillsamman resulterat i viktiga steg mot målet: En giftfri vardag för barn.
Operation Giftfri Förskola startades av Naturskyddsföreningen år 2012. Då arbetade inte några förskolor aktivt med frågan. År 2014 hade kommuner som omfattar 33 procent av landets kommunala förskolor tagit ett beslut om att jobba för giftfria förskolor. Idag är siffran 73 procent.

> Läs mer om vårt arbete med Giftfri förskola

> Läs rapporten "Sveriges resa mot en giftfri förskola"

Kontakt:
Eva-Lena Neiman. presskommunikatör, Naturskyddsföreningen, 070 794 04 07
eva-lena.neiman@naturskyddsforeningen.se 

Verksamhetsområde: 
Artikeltyp: 
Visa författare: 
Länktext: 
Läs mer

Resor med Hertz och Sunfleet märks med Bra Miljöval

– Med den här märkningen av hyrbils- och bilpoolsresor vill vi betona att även om det ibland behövs en bil för transporter, måste inte varje hushåll äga en egen bil. Att hyra bil eller dela bil, till exempel i en bilpool, är ett steg på vägen mot ett samhälle med mer hållbart resande. Vi är glada att Hertz nu går före, uppfyller våra tuffa kriterier och märker en del av sin fordonsflotta med Bra Miljöval Persontransporter, säger Eva Eiderström, avdelningschef för Naturskyddsföreningens Handla Miljövänligt-kontor.

– I ett första steg ingår 171 bilar i Hertz licens för Bra Miljöval. De finns på olika platser i Sverige. Det kommer att bli fler under året. De fordon som ingår är elbilar, laddhybrider och hybridbilar. Hertz och Sunfleets kunder kommer nu tydligare se vilka bilar som är de bästa att hyra ur miljösynpunkt, säger Marielle Aspevall, produktansvarig för Bra Miljöval Persontransporter på Naturskyddsföreningen.

Sveriges största inhemska utsläppskälla är idag transportsektorn, och den utvecklingen har hittills inte gått åt rätt håll. Under 2016 såldes drygt 372 000 nya bilar i Sverige. Det behövs många olika åtgärder för att minska utsläppen från transporter.

Naturskyddsföreningen anser att hyrbils- och bilpoolutvecklingen kan gynna en utveckling där människor slipper äga egna bilar. Föreningen hoppas också att märkningen av Hertz och Sunfleet ska inspirera och utmana flera företag inom bil- och transportsektorn att ta ett ökat ansvar för miljön.

>Läs mer om vår miljömärkning Bra Miljöval

Kontakt:
Eva-Lena Neiman, presskommunikatör, Naturskyddsföreningen, 070 794 04 07
eva-lena.neiman@naturskyddsforeningen.se

Etiketter: 
Call to action - standard: 
Artikeltyp: 
Visa författare: 
Länktext: 
Läs mer
Grön guide-kategori: