Global livsmedelstrygghet

Miljöproblem känner inga landsgränser. Därför samarbetar Naturskyddsföreningen med ett 40-tal organisationer runt om i världen. I vårt globala arbete går miljöfrågor och mänskliga rättigheter hand i hand. Tillsammans med våra samarbetsorganisationer vänder vi oss i första hand till lokala småbrukare.

Naturskyddsföreningens globala samarbetsorganisationer mobiliserar människor som står upp för sina rättigheter och för miljön, de arbetar med att påverka politiker på lokal, nationell och internationell nivå och granskar företagens arbete.

Tillsammans kämpar vi för att utrota fattigdomen, säkerställa alla människors lika rättigheter och för att jordens resurser ska användas mer hållbart. Så gör vi världen grönare och mer rättvis. 

Jordbruk och livsmedelstrygghet

Här är småbrukare den primära målgruppen. Ökad livsmedelsproduktion på ett miljömässigt hållbart sätt står i centrum för verksamheten och våra samarbetsorganisationer arbetar för att utveckla en produktion som baseras på lokala resurser, klimatanpassning och ekosystemtjänster. 

Handel och jordbrukspolitik påverkar fattigdomen i låg- och medelinkomstländer och viktiga målgrupper är därför också intressenter som kan påverka politiken – till exempel politiker och andra beslutsfattare, forskare och journalister. Tillsammans med våra samarbetsorganisationer driver vi gemensamma kampanjer och erbjuder resurser för kapacitetsutveckling.

Våra samarbetsorganisationer inom jordbruk:

  • Arrangerar aktiviteter för att fördjupa småbrukares kunskaper inom jordbruksproduktion och produktionsteknik. De etablerar också lokala resurscentra där småbrukare ges möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra brukare. 
  • Driver skolprogram inom hållbart jordbruk och mångfald i odling och natur. Man stödjer nätverk mellan lärare och bidrar med resurser för olika typer av aktiviteter i skolor.
  • Flera av våra samarbetsorganisationer hjälper också småbrukare att på olika sätt komma i kontakt med marknader och att få hjälp med certifiering för att kunna få ett merpris för sina produkter.