5 tips för att arbeta med globala målen i skolan

För att nå målet om en hållbar och rättvis värld behöver hållbarhetsfrågorna få en central plats i den svenska skolan. Här är våra 5 bästa tips för att komma igång att arbeta med de globala målen.

Titta så fint det blev med de officiella symbolerna för de globala målen på Malmö Latinskola!

Foto:

Maria Jarlsdotter

Så här kommer du och din skola igång

 1. Bjud in en ambassadör från FN-förbundet för en föreläsning om Agenda 2030. Ambassadörerna besöker gärna skolor, företag och andra aktörer för att hålla presentationer om Agenda 2030 och FN-förbundets projekt.
  > Så här bokar du en presentation med en av FN-förbundets ambassadörer
  > Här hittar du aktuella fortbildningar med Globala skolan
 2. Skriv ut och sätt upp symbolerna för de 17 globala målen i skolrestaurangen, bibblan eller klassrummet. För att illustrera skolarbeten om de globala målen kan elever vika egna målkuber. (Gör färgutskrifter i A3-format och använd helst ett tjockare papper).
  > Hitta grafiskt material
 3. Knyt de globala målen till elevnära frågor och arbeta ämnesövergripande så ofta som det går. Temaformen är också ett jättebra sätt att arbeta med hållbarhetsfrågor.
  > Inspireras av Skarpatorpsskolan
  > Gymnasieskolan Spyken arbetar ämnesövergripande utifrån globala målen
 4. Använd globala målen i det dagliga skolarbetet till exempel på språklektioner genom att dela upp målen och låta elever presentera var sitt mål för varandra. Gör det enkelt för dig och använd färdiga skolövningar som knyter an till de globala målen. Det finns massor av material. Här är ett par exempel. 
  > Följ med till Arktis
  > Undersök skolan
 5. Gör studiebesök i närsamhället eller ta in närsamhället i klassrummet. De globala målen behöver knytas ihop med verkligheten för att bli tydliga. Delta till exempel i Energifallet högstadiespecial och träna kritiskt granskande.
  > Om Energifallet högstadiespecial

De 17 globala målen

Världens ledare har genom de 17 globala målen för hållbar utveckling förbundit sig att uppnå tre fantastiska saker under de kommande 15 åren – att utrota extrem fattigdom, att minska ojämlikheter/orättvisor och att lösa klimatkrisen. Målen är redskap för att detta ska uppnås i alla länder och för alla människor. Om målen ska fungera så behövs arbete och engagemang på alla nivåer, inte minst i världens skolor.

"Att rädda vår planet, utrota fattigdom och främja ekonomisk tillväxt – det är en och samma kamp" "lösningar på ett problem måste vara lösningar för alla ". Citaten kommer från Ban Ki-moon, FN: s generalsekreterare. Det innebär att fattigdom, ojämlikhet och klimatkrisen samverkar och att problemen inte kan lösas enskilt.

Här listas alla mål. Under varje mål finns ett antal delmål. Du kan läsa mer om målen och delmålen på UNDP:s webbplats.

Mål 1 – Ingen fattigdom
Mål 2 – Ingen hunger
Mål 3 – Hälsa och välbefinnande
Mål 4 – God utbildning för alla
Mål 5 – Jämställdhet
Mål 6 – Rent vatten och sanitet
Mål 7 – Hållbar energi för alla
Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Mål 10 – Minskad ojämlikhet
Mål 11 – Hållbara städer och samhällen    
Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion
Mål 13 – Bekämpa klimatförändringen
Mål 14 – Hav och marina resurser 
Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald  
Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen
Mål 17 – Genomförande och globalt partnerskap      

Rapport om lärande för hållbar utveckling

I rapporten kartläggs kommunernas arbete med lhu och vi föreslår åtgärder som stärker arbetet med hållbar utveckling i skolan.