Hemligheten med Huddinges fantastiska natur

För andra året i rad har Huddinge utsetts till Sveriges bästa naturvårdskommun. Vad är hemligheten bakom utmärkelsen och hur kommer det sig att kommunen satsat så mycket på just naturvård? Vi ställde sex snabba frågor till kommunekologen Thomas Strid som arbetat nästan tre decennier i Huddinge.

Thomas Strid, kommunekolog Huddinge kommun
Thomas Strid, kommunekolog Huddinge kommun

Foto:

Melica Laantee Strid

1. Grattis Thomas, ni vinner utmärkelsen bästa naturvårdskommun för andra året i rad. Vad, tror du, utmärker arbetet som görs i Huddinge?

Vi jobbar med en stor bredd och har politiker som sätter naturvårdsarbetet högt på agendan. Vi försöker hela tiden utveckla oss och anamma de senaste kunskaperna inom naturvårdsarbetet. Dessutom satsar vi mycket på att återskapa, sköta och skydda nationellt viktiga livsmiljöer såsom ängsmark, naturbetesmarker, eklandskap och våtmarker.

Det är helt klart en politisk ambition, oavsett partipolitisk färg, som återspeglar vad kommuninvånarna tycker. I alla enkäter som görs till medborgarna hamnar naturen och närheten till Stockholm överst till varför man vill bo i Huddinge. Då blir det naturligt att satsa på detta.

2. Beskriv naturen i Huddinge för någon som aldrig varit där.

Huddinges natur är väldigt varierad. Vi har stora relativt orörda skogsområden och faktiskt till och med länets största nyckelbiotop. Hällmarkstallskogarna med är stora men i dalgångarna hittar vi även sammanhängande eklandskap med stor mångfald.

Utmärkande är även våtmarker och fågelsjöar med Ågestasjön och Lissmasjön som lockar många ornitologer på besök. Under sensommar och höst kommer 1000-tals besökare för att plocka svamp och bär, och våra skogar erbjuder fantastiska möjligheter till detta.

Även mångfalden av sjöar är påtaglig. Huddinge har totalt 21 sjöar med många olika karaktärer. Allt från grunda myrsjöar med mossar runt till djupa sjöar i bergssprickor och förkastningsbranter. I Huddinge är det snabba kast från storstad till vildmark och man kan faktiskt gå ut från IKEA:s huvudentré och promenera i endast 15 minuter innan man står vid en skogssjö och tittar på storlommen som precis fått ut sina ungar.

3. När man är bäst måste man ju dela med sig! Har du några tips till andra kommuner som vill komma igång med sitt arbete?

Arbeta brett med natur och inte minst med att synliggöra den natur man har. Ofta finns det fina naturområden i kommunen utan att någon hittar dit. Men om fler upptäcker vad som finns i närområdet ökar självklart även förståelsen för vikten av naturen. Sedan kommer många inse vilken tillgång naturen är både för sin egen skull, men även för den enskildes rekreation.

Det gäller också att sätta frågan högt på kommunens agenda och att man får vara med när det planeras för utveckling. För det gäller ju inte att stoppa utvecklingen, utan se till att den sker  med hänsyn till naturen.

4. Hur ser du på framtiden? Vilka satsningar behöver göras i Huddinge framöver?

Det gäller ständigt att lyfta naturvårdsfrågan och skapa förståelse för hur viktigt den är för att vi människor ska må bra. Men för att det ska fungera är ännu fler natursatsningar viktiga. Både så att ekosystemen fungerar men även så att områdena blir lätta att besöka utan att naturen slits eller störs.

För ju fler människor det blir i Stockholsmregionen ju större kommer trycket på naturen att bli. Men vi är väl rustade och ser inte att detta kommer bli något problem. Detta dock förutsatt att vi jobbar med att styra friluftslivet på ett genomtänkt sätt.

5. Om du får välja en favoritplats i Huddinge, var hittar vi dig då?

Jag har flera favoritplatser och har svårt att peka ut en plats. Olika delar av året erbjuder spännande upplevelser på olika platser.

Men om jag ska välja en plats per årstid så gör jag såhär: på våren väljer jag strandängarna runt Lissmasjön med sitt rika fågelliv och spännande insekter, under sommaren är ett besök vid Paradisets artrika äng en fantastisk upplevelse, under hösten blir det tallhedarna i Flemingsbergsskogen där vi både hittar massor av ovanliga svampar och med tur ser en tjäder. På vintern blir det långfärdsskridskor på våra sjöar och man kan utan problem ta sig mellan flera fina sjöar såsom Orlången, Ågestasjön, Magelungen och Drevviken och göra strandhugg och kika på vad bävrarna hittat på sedan förra året.

6. Du har arbetat inom Huddinge kommun i 28 år, ser du att arbetet med naturvård förändrats på något sätt?

Ja, det har hänt mycket. Från att det inte fanns någon skyddad natur i kommunen för 25 år sedan är idag 37 procent av kommunens yta skyddad som naturreservat (6500 ha).

Vi började arbeta strategiskt på en övergripande nivå, men även i mindre skala genom att kartlägga naturen med fokus på biologisk mångfald och friluftsliv. När vi visste var de allra mest skyddsvärda miljöerna fanns startade ett skyddsarbete för att säkerställa de strategiskt långsiktigt viktigaste delarna som naturreservat. Det här skedde parallellt med utveckling av nya bostads- och verksamhetsområden tillsammans med utbyggnaden av infrastruktur.

Vi har arbetat mycket efter principen Värna-Vårda-Visa. Först skydd, sedan vårda det som skyddas och därefter visa upp allt för besökare. Många livsmiljöer såsom kulturlandskap, ädellövskogar och våtmarker kräver ständig skötsel för att behålla eller utveckla sina värden. Detta är numera en allt större del av av vårt uppdrag. Stort fokus har också legat på att göra naturen mer tillgänglig för fler besökare.

Läs mer om utmärkelsen Sveriges bästa naturvårdskommun

Bli medlem rädda skogens liv

Var med och rädda skogens liv. Bli medlem. Tillsammans kan vi göra världen bättre.