Hygienbubblan - Därför räcker lagen inte till

Vi förväntar oss att lagar och regler ser till att sakerna vi köper i affären är ofarliga för hälsan och miljön. Särskilt gäller det saker vi äter eller har på kroppen. Men när man tittar på lagarna för kosmetiska produkter – allt från tandkräm till hårfärg – visar det sig att vi konsumenter inte är skyddade på det sätt vi tar för givet.

Dagligen använder vi oss av flera hygien- och sminkprodukter, allt från tvål och schampo till smink och hårspray. Om vi tittar på innehållet hittar vi en lång lista ämnen som är omöjliga att förstå om man inte är kemist. Tyvärr kan flera av de ämnena vara skadliga för oss och för miljön. Hormonstörningar, kontaktallergier och miljöförstöring är bara några av effekterna av en lag som inte gör sitt jobb.

Lagen verkar bra vid första anblick

Lagen som ska skydda oss från farliga ämnen heter Kosmetikaförordningen. Den ska se till så att inga farliga ämnen kommer in i tvålen, schampot, pudret eller raklöddret. När man tittar på lagen ser det först riktigt bra ut. 

Enligt den lagen är det förbjudet att:

 • Testa produkter eller ingredienser på djur

 • Använda starkt allergiframkallande ämnen

 • Använda ämnen som kan ge cancer, mutationer eller skador på foster och försämrad fertilitet

 • Sälja en kosmetisk produkt utan en tillhörande lista på ingredienserna

 • Använda andra  färgämnen, konserveringsmedel och UV-filter än dem som har blivit godkända. 

Men lagen ger oss en falsk trygghet

Trots detta kan farliga ämnen ändå finnas i produkterna ut i butik. För det är först efter att ett ämne har utvärderats som det kan förbjudas, ifall det visat sig vara farligt. Och hittills har långt ifrån alla ämnen som används i våra hygien- och skönhetsprodukter utvärderats för sin påverkan på hälsa och miljö. Kosmetiklagen bygger på att EUs kemikalielag REACH fungerar så som det är tänkt. Men det gör den ännu inte. 

Ingen vet exakt hur många kemiska ämnen som används inom EU, men man antar att det är runt 100 000. Av dem har bara 14 500 registrerats. Det är första steget i en lång process för att bestämma ifall ämnet är farligt eller inte. Hittills har bara 35 ämnen gått hela vägen i den här processen. Med den takten har vi full koll på läget först om 20 000 år! Och det är utan att räkna med alla nya ämnen som kommer att produceras.

Några exempel på farliga ämnen som går igenom lagen:

 • Allergiframkallande ämnen – som inte bedömts som starkt allergiframkallande

 • Hormonstörande ämnen – finns ännu inte med i någon lagstiftning

 • Plastpartiklar – miljöaspekten tas inte hänsyn till i Kosmetikaförordningen

 • Högfluorerade ämnen (PFAS) – samma sak här, miljön tas det inte hänsyn till

>> Läs mer om dem och hur du hittar dem på din produkt här!

Så här vill vi förbättra lagen

Det finns flera sätt att stärka kosmetikaförordningen så att den på riktigt skyddar oss och miljön från farliga ämnen. Vi vill att:

 • Alla ämnen ska ha bevisats inte ge cancer, mutationer, försämra fertiliteten eller ge hormonstörningar. 

 • Alla ämnen ska ha bevisats inte vara giftiga för vattenlivet och ska kunna brytas ner i naturen.

 • Hormonstörande ämnen, även misstänkt hormonstörande ämnen, ska ingå i lagen.

 • Gruppförbud, där flera ämnen som har samma effekter kan förbjudas samtidigt, ska ingå i lagen.

 • Läkemedelsverket får införa ett register över vilka mängder de olika ingredienserna i kosmetiska produkter i Sverige förekommer. 

 • Naturvårdsverket får undersöka om det finns svårnedbrytbara ämnen ute i vattenmiljön som är vanliga i kosmetiska produkter. 

Hjälp oss skärpa till lagen!

Vi pushar politiker och skapar opinion för en giftfri vardag. Var med för 24 kr /mån